I po 40 letech mě snímek překvapí

Na seminář „Ultrazvuk a prenatální diagnostika“ zavítal do Brna jeden z největších expertů na ultrazvukovou diagnostiku a fetální medicínu prof. Philippe Jeanty z USA.

Seminář, jehož vedení se prof. Jeanty ujal, se konal 17. června na brněnském výstavišti. Garantován byl naší přední odbornicí v dané problematice doc. MUDr. Ishraq Dhaifalah, Ph. D.

Co vás vedlo k tomu, že jste se zaměřil na fetální medicínu?

S ultrazvukem jsem začal pracovat v roce 1976 a byl jsem fascinován skutečností, že můžete vidět miminko, které ještě nemohou vidět ani jeho rodiče. Jsem radiolog a pomocí rentgenu uvidíte mnoho. Ale tehdy jsem viděl něco, co přede mnou nikdo nikdy neviděl – dítě, jehož narození rodiče teprve očekávali. Pro mě to bylo neskutečně zajímavé. Proto jsem se začal fetální medicínou zabývat.

Co myslíte, že je momentálně největším problémem v tomto oboru?

Problém je především ve vzdělávání. Mnoho lidí by rádo pracovalo s ultrazvukem, ale ono to není tak jednoduché. Takže mít řádné vzdělání je opravdu důležité.

Je tato situace stejná na celém světě?

Víceméně ano. Od Číny přes Spojené státy až po Rusko, všude je to stejné. Přístroje se totiž za uplynulá dvě desetiletí tak změnily, že můžete vidět detaily, které jste dříve vidět nemohli. Má přednáška na téma srdce plodu trvala před 20 lety asi 20 minut, teď je to 16 hodin. Z toho je jasné, o kolik se problematika rozšířila. A to vás na medicíně ani během praxe většinou nikdo neučí. Lékaři pracující s ultrazvukem tedy potřebují nejen vědět jak udělat základní vyšetření, ale potřebují se dozvědět, co je normální a co už ne. Velmi často nedokáží vidět nebo rozpoznat vše, co je možné na snímku skutečně pozorovat. Proto je vzdělávání tak důležité.

Jak vidíte budoucnost tohoto oboru, jaké nás čekají objevy?

Dvacet let lidé říkají, že se tady nic nezlepší, a dvacet let se tento obor neustále zlepšuje. V takovém případě je opravdu těžké předpovídat budoucnost. Já myslím, že přístroje budou stále automatičtější, například už dnes některé z nich automaticky měří plod, což šetří lékaři čas. Přístroje budou také schopny automatické diagnózy, ale to je vzdálená budoucnost. Lékaři po celém světě musejí být stále efektivnější. Kdysi vyšetření trvalo hodinu, pak 45 minut, 30 minut a dnes je to 20 minut, a proto potřebujeme přístroje, které pracují velmi rychle.

Mohl byste nám říct něco o své internetové stránce thefetus.net? Jak z ní mohou lékaři těžit?

Tyto stránky jsou zdarma, bez registrace, žádné osobní údaje, hesla, nic. Chci totiž, aby vzdělávání bylo dostupné v co největší míře. Pokud si ponecháte své znalosti pro sebe, pak jsou zbytečné. Snažím se je ponechat dostupné, a pokud možno zadarmo. Za některé přednášky ale musím zaplatit, protože jsou velice nákladné. Internet všechno změnil. Žádný vydavatel, vše zdarma a navíc zde mohou lidé vkládat menší příspěvky, které by nebyly publikovány v časopisech a které jsou přesto zajímavé. Je to skvělý způsob jak komunikovat s lékaři.

Jaká je návštěvnost webu?

Až 6 tisíc lidí denně z celého světa, kromě střední Afriky. A každé 2 týdny je na něm popsán nějaký těžký případ. Zpočátku to byly moje případy, ale teď jsou odevšad. Víte, je to trošku zahanbující. Po 40 letech praxe byste řekl, že znáte všechno, ale každé 2 až 3 týdny se objeví snímek, na kterém vidíte, co jste předtím neviděl. A to je samozřejmě výzva.

Ohodnoťte tento článek!