i Prague

V Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR vznikla nová platforma i&i Prague pro komerční využití výsledků českého výzkumu. Jde již o druhou společnost stoprocentně vlastněnou ÚOCHB, jejímž cílem je pomoci nalézt investory pro výsledky a objevy s největším komerčním potenciálem.

Společnost i&i Prague, jež vznikla s podporou vedení AV ČR, svou činností navazuje na řadu zahraničních společností vzniklých u prestižních akademických pracovišť.
ÚOCHB patří mezi světově nejúspěšnější vědecká pracoviště v oblasti základního výzkumu, ale také v oblasti zavádění výsledků základního výzkumu. Ústav má s transferem technologií dlouholeté zkušenosti a opírá se o síť mezinárodních kontaktů. „Vznik nové společnosti je reakcí na velký počet žádostí o konzultace a pomoc s projekty z jiných ústavů a vysokých škol, ale také na zvyšující se zájem zahraničních i českých firem o objevy a inovace z ČR,” dodává prof. Ing.
Martin Fusek, který společně s tehdejším ředitelem ÚOCHB Zdeňkem Havlasem založil v roce 2009 společnost IOCB TTO s. r. o., dnes IOCB Tech.

Výhradním cílem IOCB Tech je postarat se o dlouhodobou finanční prosperitu ústavu. Díky práci týmu prof.
Fuska a současného ředitele dr. Zdeňka Hostomského se tak např. podařilo uzavřít novou smlouvu s farmaceutickou společností a významně přispět ke komerčnímu financování výzkumu na ÚOCHB. Dále vznikla pod vedením IOCB Tech celá řada nových licenčních smluv, které mají zajistit finanční prosperitu do delší budoucnosti, mj. s dánským koncernem na využití syntetického hormonu, který může znamenat přelom v léčbě obezity a cukrovky.

Komerční využití objevů

„Hledali jsme způsob, jak nabídnout zkušenosti a kontakty získané v IOCB Tech vědcům z celé ČR,” říká Jaromír Zahrádka, ředitel i&i Prague, který se posledních pět let účastnil rozvoje IOCB Tech. „Kromě poradenství a odborné pomoci při hledání komerčního využití jejich objevů můžeme také pomoci s pokrytím části finančních nákladů, které jsou nezbytné při rozjezdu spin-off firmy nebo při přípravě patentu,” dodává dr. Zahrádka.

„Česká republika zatím bohužel není na radarové obrazovce zahraničních firem, které hledají nové objevy a inovace. Aby se to změnilo, je nezbytné mnohaleté budování kontaktů, rozvoj transferu technologií, ale také podpora špičkového základního výzkumu, který jediný může stát za opravdu převratnými objevy. Věřím, že vznik i&i Prague bude dalším významným bodem v tomto úsilí,” dodává prof. Fusek.

Publikace Mecical Services v knihovně WFSA Monografie doc. MUDr. Jiřího Málka, CSc., a prof. MUDr. Pavla Ševčíka, CSc., Léčba pooperační bolesti byla v anglickém překladu zařazena do virtuální knihovny Světové federace anesteziologických společností WFSA. Pro kolektiv autorů i Českou společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny to znamená velký úspěch. Kvalitní monografie předkládá doporučení pro léčbu pacientů, rozdělenou podle intenzity pooperační bolesti a také nabízí základní teoretická východiska. Kniha v minulosti získala ocenění u nás a nyní bude volně dostupná i čtenářům z celého světa na stránkách WFSA.

Jiří Moos, Kateřina Pýchová, Jaromír Zahrádka, tým i&i Prague

Ohodnoťte tento článek!