I v nemocnicích chodí Mikuláš

Ve všech nemocnicích Královéhradeckého kraje je v předvánočním čase veselo. Především pro děti, seniory či dlouhodobě hospitalizované pacienty se konají různé předvánoční kulturní a zábavní akce, aby alespoň na chvíli zapomněli na své starosti. Pacienty dětských oddělení v Náchodě, Jičíně a Trutnově navštěvuje třeba Mikuláš s čerty a anděly, kteří rozdávají drobné dárečky od sponzorů a nemocnic. Seniorům na LDN v Jaroměři a Novém Bydžově přicházejí navodit vánoční atmosféru děti z uměleckých škol. Na oddělení následné péče v Rychnově nad Kněžnou zase přijdou zazpívat studenti gymnázia. Pacienti v rámci terapií vyrábí například adventní věnce a vánoční výzdobu, některé výrobky jsou dokonce i prodejné.

V Novém Bydžově chodí pacienty rozveselit Dobrovolní hasiči z Nepolis, kteří každoročně připravují hudební vystoupení s názvem Vánoční troubení. V Jičíně navštěvují dětské oddělení každý měsíc Zdravotní klauni, a ti mají právě před Vánocemi speciální program – vánoční klauniádu. Jičínská nemocnice také velmi úzce spolupracuje s Oblastní charitou, která chodí rok co rok na Štědrý den s Betlémským světlem a v lednu pořádá Tříkrálovou sbírku. Ruku k dílu a navození adventní a vánoční atmosféry přidávají i studenti místních zdravotnických škol či přímo zaměstnanci nemocnic.

Ohodnoťte tento článek!