ICRC: výzkumné týmy změní strukturu

Vědci z celého světa jednali o dalším směřování brněnského Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC). Poprvé v jeho historii se sešla jeho vědecká rada dohromady s dozorčí radou a vedoucími jednotlivých vědeckých týmů.

Jak naší redakci sdělil mluvčí FNUSA-ICRC Pavel Gejdoš, do Brna přicestovali vědci nejen z americké Mayo Clinic, ale například i z University of California San Francisco, Duke University, Yale University, University of Minnesota, University of South Florida, University of Cincinnati, University Medical Centre Ljubljana, britské Cambridge University, University of Edinburgh, University College London, francouzské École normale supérieure či argentinské Universidad de Buenos Aires. Společně jednali o dalším směřování výzkumníků centra.

Záleží na pokroku ve výzkumu

Na základě doporučení vědecké rady a externích poradců představilo vedení výzkumného centra novou strukturu 17 mezinárodních výzkumných týmů ICRC. Dosud byly děleny jen podle zaměření na neurologické, kardiologické a aplikované. Bude více rozlišováno, zda již ve výzkumu pokročily. Některé týmy budou zahrnuty do takzvaného výzkumného inkubátoru. Vedoucí výzkumných týmů také oběma radám představovali plán výzkumů na dalších 5 let. „Cílem bylo navrhnout směry výzkumů, které budou nejen přinosné, ale budou mít i naději na získání grantů z mezinárodních zdrojů,” uvedl ředitel ICRC Gorazd B. Stokin.
Profesor Yonas E. Geda z Mayo Clinic, který se věnuje výzkumu stárnutí mozku, demence a předcházení a léčbě Alzheimerovy choroby, ocenil dosavadní spolupráci. „Poprvé jsem navštívil Brno v roce 2007, když se centrum teprve plánovalo, od roku 2011 si výměňujeme zkušenosti oficiálně, jezdím sem nejméně dvakrát ročně. Funguje to obousměrně, poznatky brněnských kolegů dobře doplňují ty naše v USA. Společné výzkumy plánujeme minimálně do roku 2020, protože obdobné vědecké spolupráce fungují 20 a více let,” popsal profesor Geda. Společně s brněnskými kolegy se nyní uchází o peníze z Horizon 2020 (evropského programu na financování vědeckých projektů v letech 2014 až 2020) v celkové hodnotě přes pět milionů eur (cca 140 milionů korun).

Úspěšní postgraduální studenti

Ředitel Stokin přiblížil úspěšnost plnění cílů stanovených na období 2011–2015. Většinu už centrum nyní plní. Například v oblasti vědeckých publikací se již podařilo dosáhnout 185 % původního plánovaného počtu. Ředitel ICRC nyní očekává splnění i v počtu patentů a využití výsledků výzkumů v praxi. Rostou také příjmy od průmyslového sektoru. Zvláště úspěšní jsou zaměstnanci ICRC při postgraduálním studiu na renomovaných pracovištích – namísto plánovaných 12 jich získalo další vědeckou hodnost 30, což činí 250 %. Ačkoli do hodnocení úspěšnosti této etapy projektu zbývá více než rok, jednotlivých výzkumných cílů se už podařilo splnit 73 %.
Vedení centra připomnělo i pečlivou kontrolu hospodaření ICRC. „Za poslední dobu jsme prošli 26 audity, kontroloři u nás byli 79 dní, přesně 176 hodin společné práce. Pokud mám informace, nenašli žádné významnější pochybení,” uvedl Gorazd Stokin, jehož centrum, s celkovým rozpočtem zhruba 4,5 mld. Kč na období 2011–2015, je financováno ze Strukturálních fondů EU, ministerstvem školství, ministerstvem zdravotnictví a Jihomoravským krajem. V současné době pracuje v ICRC více než 300 zaměstnanců, z toho v mezinárodních vědeckých týmech působí přibližně 260 odborníků.

Ohodnoťte tento článek!