Idarucizumab jako účinné antidotum dabigatranu

Předběžné výsledky studie RE-VERSE AD ukázaly, že již 5 g idarucizumabu dokázalo okamžitě zvrátit antikoagulační účinek dabigatranu u pacientů, jejichž stav takový zásah vyžadoval. Zároveň nebyla zjištěna bezpečnostní rizika přípravku.

Předběžná analýza studie zahrnovala data od 90 pacientů v podmínkách běžného prostředí urgentního zákroku, kteří byli léčeni dabigatranem (Pradaxa) a jejich stav vyžadoval okamžité zrušení jeho účinku. U 81 pacientů studie ukázala, že: • byl splněn její primární cíl, tedy dosažení 100% maximálního zvrácení účinku u všech pacientů, • zrušení účinku dabigatranu bylo okamžité po podání první dávky idarucizumabu a bylo úplné u všech kromě 1 pacienta, • po 4 a 12 hodinách laboratorní testy ukázaly normální hodnoty koagulace u 90 % pacientů, • normální hemostáza během operace byla hlášena u 92 % pacientů, jejichž stav vyžadoval operaci nebo invazivní zákrok, • nebyl zaznamenán jediný signál prokoagulačního efektu po podání idarucizumabu, • trombotické příhody se vyskytly u 5 pacientů, z nichž žádný neužíval antitrombotickou léčbu v době události, • během sledování zemřelo 18 pacientů, přičemž mortalita během 96 hodin po zařazení do studie souvisela s původní příčinou urgentního přijetí do nemocnice, zatímco pozdější mortalita souvisela s komorbiditami.
„Dosavadní výsledky jsou důležité pro odbornou lékařskou veřejnost, protože umožňují zmapovat působení antidota k NOAC v reálném prostředí,” říká hlavní řešitel studie a profesor urgentní medicíny Pensylvánské univerzity ve Filadelfii dr. Charles Pollack.
Data byla publikována v New England

Journal of Medicine (NEJM) a prezentována na kongresu Mezinárodní společnosti pro trombózu a hemostázu 2015 v kanadském Torontu.

Ohodnoťte tento článek!