IKEM má nový DNA izolátor

Vstup do Českého registru dárců krvetvorných buněk IKEM je nyní jednodušší a pohodlnější. Odborníci totiž nově využívají DNA izolátor, multifunkční přístroj na vyšetření nových dárců, který umožní testovat HLA dárců ze tří variant biologického materiálu – krve, slin, bukálního stěru.

Na základě vzorku slin přístroj do hodiny a bez lidského zásahu izoluje DNA a připraví vzorek k dalšímu zpracování.
Laboranti pak určí molekulárně genetickými metodami HLA znaky.
Celý proces vstupu dárce do registru se tak významně urychlí. Jen od začátku letošního roku vstoupilo do registru IKEM 1 812 dárců.

Proces zpracování a vyhodnocování vstupních vzorků dárců trvá několik dní. Český registr dárců krvetvorných buněk IKEM však získal modernější přístroj, který dokáže ze vzorků biologického materiálu precizněji a rychleji než doposud získat DNA pro další vyšetřování genetických znaků na bílých krvinkách.
Největším přínosem tohoto typu DNA izolátoru je, že umožní zpracovat nejen krev, ale také sliny a stěry z bukální sliznice. „Všechny tři varianty odběrů biologického materiálu pro vstupní vyšetření jsou pro registr při náboru nových dárců důležité. DNA izolátor rozšíří zejména možnost zpracování nekrevních vzorků – bukálních stěrů nebo slin, jejichž odběr registr využívá v rámci náborových akcí po celé České republice. Tyto způsoby odběru mohou také usnadnit vstup do registru i zájemcům, pro které jsou naše náborová místa dopravně nedostupná. Vstup do registru tak nebyl nikdy jednodušší. Pracovníci registru zašlou zájemci odběrovou sadu s podrobným návodem, zájemce provede odběr v pohodlí domova a vzorek pošle poštou zpět do registru. Tím se opět rozšiřuje možnost komplexně pokrýt při náboru celou Českou republiku,“ říká Bc. Gabriela Hošková, koordinátorka Českého registru dárců krvetvorných buněk IKEM.

Jen v dubnu letošního roku měl registr dva velmi úspěšné nábory, díky kterým se podařilo získat a zapsat do databáze 1 041 nových dárců. Jedná se o doposud nejvyšší počet nových dárců v historii náborů, které registr pravidelně po republice uskutečňuje. „Náš tým má za sebou desítky náborů v terénu a další nábory a propagační akce nás letos čekají. Již velmi brzy překročíme hranici 30 000 aktivních dárců evidovaných v databázi registru. Naše činnost by však nebyla v takové míře možná bez finanční podpory a spolupráce s našimi partnery, kterým tímto velmi děkujeme,“ podotýká Mgr. Marie Kuříková, vedoucí Českého registru dárců krvetvorných buněk IKEM.

Registr již tři roky úzce spolupracuje s Nadačním fondem Kapka naděje a s dalším partnerem, díky němuž je možné hradit vstupní vyšetření nových dárců a nyní i pořízení nového přístroje: DNA izolátoru. „Pro registr jsme zakoupili tento přístroj v hodnotě 463 tisíc korun, a i nadále plánujeme registr finančně podporovat. Největší odměnou pro nás jsou zprávy o zachráněných životech nemocných pacientů, ale i informace o rostoucím zájmu široké veřejnosti o vstup do registru,“ říká Pavel Los, generální ředitel Shell Czech Republic a.s.

Každý rok onemocní v České republice více než 100 lidí některým typem leukémie a asi 1000 pacientů různými poruchami krvetvorby, které je možné léčit transplantací kostní dřeně.

Podmínky vstupu do Českého registru dárců: • věk 18–40 let (evidence v databázi registru do 55 let věku dárce) • hmotnost více než 50 kg • dobrý zdravotní stav (žádné závažné onemocnění – ani v minulosti) • bez trvalé medikace a léčby (výjimkou je antikoncepce) • zdravotní pojištění platné v ČR • ochota pomoci jakémukoliv pacientovi nejen z ČR, ale i ze zahraničí

Zleva: Matěj Röder, odborný laborant Oddělení imunogenetiky IKEM, David Gránský, zpěvák a herec, Vendula Pizingerová, prezidentka a zakladatelka Nadačního fondu Kapka naděje, Pavel Los, generální ředitel Shell Czech Republic a.s., Gabriela Hošková, koordinátorka Českého registru dárců krvetvorných buněk IKEM

Ohodnoťte tento článek!