IKEM slavil 30 let od první transplantace srdce

Prof. Pavel Firt s Rudolfem Sekavou.

V zimě roku 1984 provedli lékaři Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) první transplantaci srdce v tehdejším Československu; operace byla zároveň první svého druhu i ve všech zemích bývalého východního bloku. Tehdy výjimečný zákrok rozběhl transplantační program, ve kterém bylo doposud transplantováno 938 pacientů.

Srdce dosud funguje

„Operace proběhla velmi hladce a bez komplikací. Nejvíce mě překvapilo, že srdce skutečně fungovalo. Měl jsem radost zejména proto, že se kromě výjimečného výkonu spustil systematický program transplantací. Zároveň jsem posmutněl, protože mi došlo, že transplantace srdce byla špička mé odborné dráhy,“ uvedl na tiskové konferenci kardiochirurg prof. MUDr. Pavel Firt, DrSc., jenž tehdy operaci vedl. Nejstarším pacientem s transplantovaným srdcem v Česku a pátým nejstarším takovým pacientem na světě je Rudolf Sekava, kterého v IKEM operovali jako třetího v pořadí. Trpěl nejčastější indikací k transplantaci – dilatační kardiomyopatií. „Lékaři mi dávali tři měsíce života,“ vzpomněl nyní sedmdesátiletý pacient.

Nešlo by to bez dárcovských nemocnic

Jak vypočetl přednosta Kardiocentra IKEM prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., v současné době přežívá po transplantaci srdce 90 % pacientů, více než 10 let se dožívá až 60 % transplantovaných. „V počátku programu se ročně transplantovalo 10 až 12 pacientů, za loňský rok jich bylo 50. Více operujeme muže, věkový medián se pohybuje kolem 55 let. Nejmladší pacientce bylo 5 let,“ doplnil profesor Pirka kromě práce svých předchůdců vyzdvihl také spolupráci s „dárcovskými“ nemocnicemi, bez jejichž péče o dárce orgánů by transplantační programy nemohly fungovat.

Ohodnoťte tento článek!