IKEM v roce 2014 lámal rekordy

Lékaři Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) loni transplantovali celkem 484 orgánů. Je to téměř 60 % všech transplantací provedených v České republice. Znovu tak dokázali, že patří k naprosté špičce ve svém oboru. IKEM chystá nové operační sály i pavilon, který odlehčí hlavní budově.

IKEM se počtem transplantací řadí mezi největší a nejvýkonnější transplantační centra Evropy. Týdně zde lékaři zvládnou v průměru téměř 10 zákroků, při nichž pacientovi transplantují jeden nebo i více orgánů najednou. Navíc jde často o raritní metody, které jsou kvůli náročnosti a složitosti málo využívané.

Pětinásobná transplantace

„Historicky nejvyššího počtu transplantací se nám podařilo dosáhnout například u jater. Zvládli jsme transplantovat 119 jaterních štěpů, což je oproti loňsku nárůst o téměř 40 procent, a pak také u slinivky břišní, tady jsme se s koncem roku 2014 dostali na úctyhodných 40 orgánů, z čehož 33 bylo v kombinaci s ledvinou. Vůbec největším loňským úspěchem bylo ale bezesporu úspěšné zahájení programu transplantací tenkého střeva. Jednalo se o transplantaci 5 orgánů najednou. IKEM se tak zařadil mezi 35 center, která aktivně multiviscerální transplantace provádějí,“ řekl přednosta Transplantcentra IKEM Pavel Trunečka.
Součástí pětinásobné transplantace u jediného pacienta byla také historicky první transplantace tenkého střeva v České republice. Přesně 10 dnů po unikátním zákroku chirurgové pětinásobnou transplantaci včetně tenkého střeva zopakovali. „Multiviscerální transplantace v tomto rozsahu je tou nejsložitější kombinací. V obou případech jsme dali pacientům, kteří neměli jinou alternativu léčby, jedinou a poslední šanci. Proto jsme se rozhodli na začátek programu pro tuto nejsložitější metodu,“ vysvětlil přednosta Kliniky transplantační chirurgie IKEM Jiří Froněk.

Raritní operace laloku

Program transplantací jater je v IKEM úspěšný především díky zavedení „povinné“ metody splitu v roce 2013, kdykoli to orgán umožňuje. Jedná se o rozdělení jater od jednoho dárce mezi dva příjemce. „Loni bylo provedeno celkem sedm splitů, z toho v čtyřech případech pro dítě a dospělého, v jednom případě pro dvě děti a ve dvou případech pro dva dospělé. Celkem jsme metodou rozdělení jater pro dva pacienty od roku 2013 transplantovali 28 dětí a dospělých. Je to nesmírně náročný, život zachraňující zákrok – obzvlášť v případě rozdělení jater pro dva dospělé hovoříme o jedné z chirurgicky nejsložitějších metod. Letos v září jsme provedli také historicky první auxiliární transplantaci jater. Pacientovi s akutním selháním jater po předávkování paracetamolem jsme odstranili jen půlku zasažených jater a místo ní jsme mu transplantovali nový levý lalok jater (od zemřelého pacienta), který podpořil regeneraci zbylé části. Díky tomu nebude muset do konce života užívat imunosupresiva jako při výměně celého orgánu. Světově raritní na tomto případu bylo to, že transplantovaný levý lalok jater měl inkompatibilní krevní skupinu. Dnes můžeme hrdě říci, že pacientovi jeho játra zregenerovala natolik, že mají zcela normální funkci, muž je doma a vede běžný život,” vysvětlil přednosta Froněk, který transplantaci provedl.
V roce 2014 pokračoval také program transplantací ledvin formou párové výměny. V březnu byla provedena historicky největší řetězová transplantace, které se zúčastnilo celkem 7 dárců a 7 příjemců. „Celkem jsme v roce 2014 párovou výměnou transplantovali 15 pacientů, od začátku programu párových výměn v roce 2011 jsme touto formou transplantovali celkem 41 ledvin,“ doplnil Jiří Froněk.

Srdce spolu s plícemi a ledvinou

Úspěšný byl rok 2014 i pro kardiochirurgy – těm se podařilo úspěšně transplantovat 49 srdcí, navíc ve dvou případech v kombinaci s jiným orgánem. „Teprve podruhé v historii institutu jsme, ve spolupráci s FN Motol, spolu se srdcem transplantovali pacientovi i plíce. Zahájili jsme tak program, který by měl ročně pomoci jednomu až dvěma pacientům v akutním ohrožení života. Podařilo se nám také transplantovat srdce spolu s ledvinou – k tomu jsme přistoupili teprve popáté v historii. I v tomto případě byla transplantace úspěšná. Kdyby nemocnému transplantovali jen srdce a až následně ledvinu, musel by v době mezi zákroky dále chodit na dialýzu a kvalita jeho života by stále nebyla dobrá. Kombinované transplantace jsou velmi náročné, ale pro pacienta ve výsledku méně zatěžující,“ popsal přednosta Kardiocentra IKEM Jan Pirk.
Spolupráce IKEM a Fakultní nemocnice Motol bude pokračovat i v příštím roce. „Rok 2014 byl pro obě naše centra velmi významný, společně jsme totiž ve FN Motol zahájili program transplantací srdce pro dětské pacienty. Podařilo se nám tak zachránit čtyři pacienty, z toho tři s velmi složitou a mnohokrát předtím operovanou vrozenou srdeční vadou. U jednoho z těchto pacientů byla transplantace umožněna předchozí, sedm měsíců trvající léčbou pomocí mechanické srdeční podpory implantované do těla,“ dodal přednosta Dětského kardiocentra FN Motol Jan Janoušek.

Nové operační sály

„Rekordního počtu transplantací jsme mohli dosáhnout díky vstřícnosti pojišťoven, které nastavily úhrady tzv. transplantačních balíčků na takovou úroveň, že jsme nebyli nuceni programy jakkoli omezovat, ale mohli jsme pomoci opět ještě vyššímu počtu pacientů než loni. Proto je potřeba rozšiřovat kapacity. V letošním roce se chystáme vybudovat úplně nový operační sál pro Kliniku transplantační chirurgie. Zároveň jsme začali s přípravami stavby nového pavilonu G1, G2. Ten by měl odlehčit hlavní budově, ve které tak vznikne více ambulancí, jež se starají o pacienty po transplantacích,“ vysvětlil ředitel IKEM Aleš Herman. Pokračovat bude i spolupráce s FN Motol. „Jako jeden z příkladů tohoto rozvoje je i nově založená Společnost pro orgánové transplantace ČLS JEP. Ta bude pomyslně spojovat obě naše centra a rozvíjet nosné programy, jako je třeba transplantace srdce a plic nebo transplantace srdce pro dětské pacienty. Hlavním cílem je sledování nejnovějších trendů v transplantační medicíně a nejlepších možností léčby,“ uzavřel ředitel Herman.

Ohodnoťte tento článek!