IMI 2 vyzývá k hledání účinnější léčby

V rámci Innovative Medicines Initiative 2 (IMI 2), která nabízí financování pro vědecké projekty s cílem podpory vývoje nových léků a léčebných metod, je vypsána nová výzva.

Zaměří se na boj proti rezistentní bakterii Clostridium difficile, vývoj nové léčby revmatických onemocnění, evaluaci účinnosti vakcín proti chřipce nebo onemocnění jater. Sběr žádostí o granty bude probíhat do 26. července 2016.
„Evropská iniciativa IMI 2 nabízí financování výzkumu vědeckým týmům i z České republiky. Vybízí k rychlejšímu hledání odpovědí na palčivé otázky současné medicíny. Příležitosti výzev IMI 2 v minulosti úspěšně využili například vědci z Mendelovy univerzity v Brně. Doufáme, že nová výzva osloví i další české výzkumníky,“ říká výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Jakub Dvořáček.
V pořadí již devátá výzva IMI 2 je zaměřena na 6 témat:
1. Boj proti Clostridium difficile.
Infekce touto bakterií je často důsledkem léčby antibiotiky, která vybíjí prospěšnou střevní mikroflóru. Postihuje zejména starší pacienty s přidruženými onemocněními, kteří se kvůli rezistentnosti bakterie nakazí při pobytu v nemocnici nebo v domech s pečovatelskou službou. IMI 2 nabízí financování pro projekty, které se zaměří na získání detailnějších poznatků o přenosu infekce, šíření povědomí o problému a sjednocení poznatků o léčbě a možné prevenci.
2. Vývoj terapií na revmatická onemocnění. V rámci nové výzvy budou vědci zkoumat možnosti zvýšení efektivnosti léčby prostřednictvím kombinace stávajících terapií, nových léků, buněčné terapie a imunoterapie. Cílem je dosáhnout zvratu ve vývoji onemocnění, případně úplného vyléčení.
3. Nalezení neinvazivních markerů jaterních onemocnění. Diagnostikování nealkoholické steatohepatidiy (NASH) a její odlišení od obyčejné jaterní steatózy probíhá v současné době za pomoci invazivního postupu, biopsie. IMI 2 motivuje k hledání neinvazivních biomarkerů, které umožní nemoc rozpoznat a identifikovat stadium pokročilosti.
4. Systém evaluace efektivity chřipkových vakcín. Iniciativa vyzývá k vytvoření systému evaluace efektivity sezónních chřipkových vakcín, který umožní hodnocení stávajících očkovacích schémat a poukáže na případnou nutnost jejich úpravy.
5. Kvalita dat v preklinickém výzkumu a vývoji. K vývoji nových léků jsou nezbytná přesná data z klinických studií. Cílem této části výzvy je vytvořit modely, které usnadní výzkum a zajistí generování spolehlivých dat.
6. Sdílení preklinických dat. IMI 2 navrhuje vytvoření platformy pro bezpečné sdílení dat, které by v důsledku mělo přispět k rychlejšímu vývoji nových léků a k jejich větší bezpečnosti.
Více na: www.imi.europa.eu/ content/stage-1-19

(Zdroj: AIFP)

Ohodnoťte tento článek!