Imunoanalýza přináší nové postupy v prevenci i léčbě

Ve dnech 12. až 14. dubna 2015 se v Plzni konala mezinárodní konference XXXVI. imunoanalytické dny. Byla zaměřena na využití speciálních vysoce citlivých analytických metod v biomedicínském výzkumu a medicínské praxi.

Byly prezentovány novinky týkající se prevence, diagnostiky a léčby tří skupin často se vyskytujících chorob: nádorová onemocnění, poruchy metabolismu a srdeční choroby. Neformálním výstupem konference byl posun v přístupu k pacientovi od klasických příznaků nemoci, včetně standardně užívaných vyšetřovacích metod, k poznání a využití genetické informace daného pacienta a jeho onemocnění. Konfrontace obou přístupů ukázala možnosti a potřeby obou pohledů v léčbě u některých nádorových onemocnění plic, jater, ledvin a prostaty.
Význam prezentované problematiky ve výzkumu i v praxi podtrhla přítomnost ředitele Fakultní nemocnice v Plzni MUDr. Václava Šimánka, Ph. D., a děkana Lékařské fakulty UK v Plzni prof. MUDr. Borise Kreuzberga, CSc., kteří vedli následnou diskusi. Součástí programu byla představení dvou nově vzniklých výzkumných center – Biomedicínského centra v Plzni a Biocevu ve Vestci u Prahy.
Novinkou letošních Imunoanalytických dnů byla sekce v anglickém jazyce zastoupená pozvanými zahraničními odborníky a zástupci všech „plzeňských“ institucí. Jejím cílem bylo srovnání našich a zahraničních výsledků a snaha odpovědět si na otázku, zda jsou naše ambice široké mezinárodní spolupráce reálné. O spolupráci ve výzkumu i v praxi projevili zahraniční účastníci zájem zejména v oblastech biobank a zpracování dat, onkologické problematiky a neurodegenerativních onemocnění. Konference přispěla k výměně názorů, zkušeností a optimálních postupů v oblasti prevence, diagnostiky a léčby významných onemocnění a posílení postavení „plzeňských“ pracovišť v mezinárodním výzkumu a praxi. Zúčastnilo se jí 210 odborníků z České republiky a 11 zahraničních hostů (4 z Izraele, 2 z USA, po jednom z Německa, Španělska, Slovenska, Polska a Irska).

O autorovi| prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc., doc. RNDr. Judita Kinkorová, CSc., FN Plzeň

Ohodnoťte tento článek!