Imunopatologické stavy v kazuistikách

Novinka z edice Aeskulap vydavatelství Mladá fronta „Imunopatologické stavy v kazuistikách“ byla slavnostně pokřtěna na 33. sjezdu českých a slovenských alergologů a klinických imunologů.

Knihu napsal kolektiv autorek pod vedením MUDr. Zuzany Humlové, Ph. D., z Ústavu imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Na 216 stranách jsou na příkladech jednotlivých pacientů prezentována onemocnění řadící se mezi primární imunodeficience, vaskulitidy, autoinflamatorní choroby, lékové a potravinové alergie, autoimunitní polyglandulární syndromy, antifosfolipidový syndrom, neurologická a další onemocnění.

Na společném sjezdu České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP a Slovenskej spoločnosti alergológie a klinickej imunológie SLS byla publikace slavnostně pokřtěna v rámci sympozia společnosti ALK. Formou poutavého rozhovoru ji při tom představili hlavní autorka a kmotr knihy MUDr. Tomáš Kočí z Astmacentra v České Lípě.

Důkaz o síle mezioborové spolupráce

„Monografie je zaměřená na alergie, autoimunitu a imunodeficience, tedy na onemocnění, která se navzájem často prolínají,“ uvedla ve své recenzi prof. MUDr. Terezie Fučíková, DrSc., z Ústavu imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN. „Je napsaná svěžím stylem, je čtivá, naučná i poučná současně. Přináší především aktuální přehled závažných i zajímavých imunopatologických stavů. Nabízí přitom nejen výčet symptomů, ale i příklady kombinací v současné době dostupných vyšetření a léčby. Navzdory některým úvahám o přílišné atomizaci specializací tato kniha naopak dokazuje, že mezioborová spolupráce, pokud je vedena správným směrem, vyřeší diagnostické rozpaky a určí léčebný směr, který je nadále kontrolován a veden opět specialisty různých medicínských směrů. Lze jen podotknout, že význam klinických imunologů rozhodně neskončil tím, že se obor rozdrobil na jednotlivé sektory, ale naopak, že klinický imunolog, pokud je odborně zdatný, zajišťuje dnes tak žádoucí propojení ve smyslu celostního chápání nemoci,“ doplnila recenzentka.

Hlavní autorka MUDr. Zuzana Humlová, Ph. D., s kmotrem knihy MUDr. Tomášem Kočím (vlevo) a MUDr. Milanem Kolíkem

Ohodnoťte tento článek!