Indie slaví úspěch – 3 roky bez dětské obrny

Indie završila třetí rok od posledního případu dětské obrny na svém území. Jedná se o jeden z největších úspěchů této země na poli veřejného zdravotnictví. Tamní ministr zdravotnictví to označil za „monumentální milník“.

V roce 2012 vyškrtla Světová zdravotnická organizace (WHO) Indii ze seznamu zemí, v nichž se dětská obrna vyskytuje endemicky. Zůstaly na něm již jen Pákistán, Afghánistán a Nigérie, kde virus stále volně cirkuluje a dosud se jej nepodařilo zastavit.

„Tohoto monumentálního milníku bylo možné dosáhnout díky odhodlanosti politických představitelů, kteří poskytli potřebné finanční prostředky, technologickým inovacím a především díky milionům vědců, zdravotníků a zástupců mnoha dalších profesí, včetně 2,3 milionu lidí podílejících se na očkovacím programu,“ prohlásil indický ministr zdravotnictví Ghulam Nabi Azad. WHO by měla oficiálně prohlásit Indii za zemi bez výskytu dětské obrny během března, poté co budou k dispozici výsledky posledních vzorků a vše projde oficiálním procesem certifikace.

Příklad ostatním zemím

Zatímco v roce 2009 se v Indii objevilo 741 případů dětské obrny, v roce 2011 to byl jediný (v lednu se nakazila 18měsíční dívka, jejíž rodiče se rozhodli nechat očkovat pouze jejího bratra). Vakcinační program začal již v roce 1995, vyžádal si více než 2,5 miliardy dolarů a je díky němu v současnosti každoročně naočkováno přes 170 milionů indických dětí. „Zatímco pokusy o vymýcení obrny ve světě stagnovaly, Indie dokázala, že je to možné,“ komentovala indický úspěch zástupkyně WHO v zemi Nata Menabdeová. „Eradikace této choroby je velmi nákladnou a dlouhodobou záležitostí a někteří partneři a dárci již začínali ztrácet naději a trpělivost. Nyní jsou ale opět připraveni ve své podpoře aktivně pokračovat,“ dodala.

Dětská obrna je druhou nemocí, již se v Indii podařilo eradikovat prostřednictvím plošné vakcinace – tou první byly v roce 1980 neštovice. Hamíd Džafarí z WHO uvedl, že Indie i na základě současného úspěchu získala „důležité sebevědomí pro stanovení dalších podobných cílů“. Podle něho chce nyní indické ministerstvo zdravotnictví upřít své snahy na eradikaci spalniček.

Nebezpečí válečných konfliktů

V loňském roce bylo ve světě zaznamenáno 372 případů dětské obrny (148 bylo hlášeno z endemických zemí, 224 z ostatních). Odborníci se však obávají, že navzdory úspěchům na cestě k vymýcení této nemoci může naopak dojít k dalšímu zhoršení situace, především v oblastech zasažených válkami. Například v Somálsku a Sýrii se loni dětská obrna znovu objevila, ačkoli byla v těchto zemích již dříve eradikována.

Hamíd Džafarí nicméně neztrácí optimismus, v endemických zemích totiž výskyt obrny stále klesá. „Pokud bude pokračovat současný trend, mohli bychom v Afghánistánu a Nigérii infekci zastavit již v tomto roce,“ je přesvědčen zástupce WHO. V Pákistánu je situace složitější kvůli neustávajícím útokům na očkující zdravotníky v některých provinciích, v jejichž důsledku bylo nutné přerušit očkovací programy.

Ohodnoťte tento článek!