Infekce napříč obory

Již desátý ročník tradičního vědecko-výzkumného sympozia společnosti AGEL hostil olomoucký NH Collection Olomouc Congress hotel.

Na odbornou konferenci, která byla v letošním roce zaměřená na problematiku infekcí, se sjelo více než 500 lékařů a sester z celé České i Slovenské republiky.

„S infekcemi se my zdravotníci setkáváme v praxi každodenně. Navíc spotřeba antibiotik neustále stoupá a roste rovněž rezistence na ně. Jedná se tedy o téma nesmírně aktuální a zajímavé pro odborníky napříč obory medicíny,“ uvedl předseda organizačního výboru MUDr. Marian Branny, Ph. D., s tím, že sympozium je koncipováno multioborově a účastní se jej lékaři, sestry i zástupci dalších zdravotnických profesí nejrůznějších specializací.

„Domnívám se, že bakteriální infekce jsou nejzávažnějším problémem současné medicíny. Jedním z důvodů je fakt, že většina bakteriálních infekcí je endogenního charakteru, pochází tedy z naší vlastní mikroflóry. Tyto bakterie jsou tedy v nás a za určitých okolností vyvolávají infekce. Mnoho infekcí také vychází z diagnostického a terapeutického přístupu. Jsem přesvědčen, že řada komplikujících infekcí je daní za úspěšnost medicíny. Čím bude medicína agresivnější, tím bude bakteriálních infekcí přibývat,“ domnívá se děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci prof. MUDr. Milan Kolář, Ph. D., který na konferenci také přednášel.

Na sympozium do Olomouce si přijel poslechnout přednášky také neurolog Nemocnice Prostějov MUDr. Vojtěch Mrňka. „V mém oboru se setkáváme s mnoha pacienty s infekcemi, jedná se především o závažnější potíže, například infekce v mozku, mozkomíšním moku nebo záněty v oblasti páteře, které se léčí dost obtížně v řádech měsíců,“ uvedl MUDr. Vojtěch Mrňka. Na sympoziu aktivně přednášely desítky zdravotníků, mezi nimi i špičky české medicíny, například ortoped prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc., kardiolog prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc., FESC, nebo psychiatr prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

Zaznělo na konferenci prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc., přednosta Ortopedické kliniky Nemocnice Na Bulovce: „Připravil jsem si přednášku o závažné diagnóze, kterou je zánět kyčelního kloubu u čerstvě narozených dětí. Takovýto zánět působí vážná poškození s následky na celý život a stěžejní je v tomto případě opravdu včasná a správná léčba v řádech hodin, což je v řadě nemocnic problém kvůli nutnosti anestezie. Tato diagnóza je v populaci stále častější. Postihuje těžce nedonošené děti s porodní váhou pod jeden kilogram, kterých je u nás stále více.“

Zaznělo na konferenci MUDr. Viktor Maňásek, primář oddělení onkologie Nemocnice Nový Jičín: „Moje přednáška byla na téma infekčních komplikací dlouhodobých žilních vstupů. V našem onkologickém centru tyto dlouhodobé žilní vstupy provádíme a infekční komplikace patří mezi nejčastější a nejzávažnější komplikace, kterých se obáváme. Rozebírat budu jak druhy infekcí, tak i možnosti jak minimalizovat rizika jejich vzniku, nebo také možnou prevenci, která je jednoznačně základem.“

Ohodnoťte tento článek!