Informace o pohotovostních službách

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ukládá od 1. 4. 2012 krajům odpovědnost za organizaci a zajištění lékařské pohotovostní služby, lékárenské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství. Vyplývá krajům ze zákona nejen povinnost pohotovostní službu zajistit, ale také o ní určitým způsobem informovat? Je předepsána forma poskytování těchto informací? Musí subjekt odpovídající za zajištění pohotovostních služeb zohlednit dopravní dostupnost příslušného zdravotnického zařízení poskytujícího pohotovostní služby?

Odpovídá JUDr. Pavel Zajíc:

Ustanovení § 110 zákona o zdravotních službách výslovně říká, že kraj odpovídá mimo jiné za organizaci a zajištění lékařské pohotovostní služby. Lékařskou pohotovostní službou se rozumí ambulantní péče poskytovaná pacientům v případech náhlé změny zdravotního stavu nebo zhoršení průběhu onemocnění.

Zákon nikde dále výslovně nezmiňuje povinnost kraje zajistit přiměřeným způsobem informovanost veřejnosti o způsobu organizace a zajištění lékařské pohotovostní služby.

Obvyklá praxe

Ze slovního spojení „odpovídá za organizaci a zajištění lékařské pohotovostní služby“ jakož i ze samotné logiky věci však vyplývá, že „organizace a zajištění“ v sobě bude současně zahrnovat i zajištění informovanosti veřejnosti o způsobu organizace a zajištění lékařské pohotovostní služby.

Byť zákon nestanovuje způsob poskytnutí informací o organizaci a zajištění lékařské pohotovostní služby, je obvyklou praxí, že kraje na svých webových stránkách a ve zdravotnických zařízeních informují o tom, které konkrétní zdravotnické zařízení a v jakém čase lékařskou pohotovostní službu poskytuje. Při organizaci a zajištění této služby by kraje samozřejmě měly zohlednit také dopravní dostupnost příslušného zdravotnického zařízení.

Ohodnoťte tento článek!