Informace o pozastavení činnosti

SÚKL informuje o pozastavení činnosti distributora léčiv EAST-WEST Pharma, spol. s r. o.

Dne 18. 2. 2014 byla po kontrole distribučního skladu na adrese Sokolovská 573, areál MESIT, 686 01 Uherské Hradiště, pozastavena řízením na místě v souladu s § 101, odst. 5, písm. a) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů, platnost povolení k distribuci čj.: 1082/3/INS/02 ze dne 21. 3. 2002 (ve znění pozdějších změn) distributorovi EAST-WEST Pharma, spol. s r. o., IČ 264 70 250, se sídlem Bělehradská 77/643, 120 00 Praha 2.

Společnost EAST-WEST Pharma, spol. s r. o., porušuje § 76, odst. 1, písm. a) zákona o léčivech tím, že nemá k dispozici prostory pro zajištění distribuce léčivých přípravků. Platnost povolení k distribuci se pozastavuje do data odstranění výše uvedené závady.

Ohodnoťte tento článek!