Informace SÚKL – Dukoral

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o povolení uvedení léčivého přípravku Dukoral do oběhu v ČR ve vyrobeném provedení, kdy vnější i vnitřní obal není v souladu s platnou registrační dokumentací.

Ministerstvo zdravotnictví ČR v zájmu zajištění dostupnosti léčivých přípravků významných pro poskytování zdravotní péče v souladu s § 11 písm. h) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů, dne 24. 2. 2014 povolilo uvést do oběhu v ČR léčivý přípravek Dukoral, por. sus., 3 ml + 2 sac., reg. číslo: EU/1/03/263/002, číslo šarže KV2357B1, v celkovém množství 395 balení, v cizojazyčném vnějším i vnitřním obalu (italština/řečtina). Tyto odchylky nemají negativní dopad na účinnost a bezpečnost léčivého přípravku.

Ohodnoťte tento článek!