Inovativní staplery pomáhají chirurgům

Na Pracovních dnech Koloproktologické sekce ČCHS ČLS JEP, které proběhly 22.–23. února v Praze, byly představeny nové staplery divize Ethicon společnosti Johnson and Johnson. Výhody těchto nástrojů v chirurgické praxi se zaměřením na léčbu kolorektálního karcinomu představil MUDr. Július Örhalmi z Chirurgické kliniky LF UK a FN v Hradci Králové.

Kolorektální karcinom (KRK) je jedním z nejčastějších onkologických onemocnění v České republice. Ročně je u nás zjištěno více jak 8000 nových případů a téměř 4000 pacientů na onemocnění umírá. Pro prognózu pacienta je klíčová včasná diagnóza, jež zvyšuje šance na úplné vyléčení. V léčbě KRK má zásadní roli chirurgický zákrok. Nižší rozsah postižení tkání umožňuje provést šetrnější, laparoskopický nebo robotický výkon. Miniinvazivní výkony jsou stejně efektivní jako otevřená operace, provázeny jsou však menší bolestivostí a rychlejší rekonvalescencí pacienta.

Výhody nových staplerů

Mezi instrumenty, které výkony umožňují, patří endoskopické staplery. Dokážou uzavřít a zároveň přerušit kolorektum svorkami tak, aby nedocházelo ke krvácení a úniku obsahu střeva do břišní dutiny.
Uplatnit se však mohou i při otevřených výkonech. Nároky kladené na instrumenty jsou vysoké, neboť komplikace způsobené nesprávným uzavřením tkáně mohou být fatální. Inovace dané oblasti směřují k efektivnímu a šetrnému působení stapleru na lidskou tkáň. Inovativní staplerová technika spolu s miniinvazivním operačním přístupem výrazně zkracuje dobu hojení a rekonvalescence a je tak přínosem pro operatéry i pacienty. Inovativní staplerová technika společnosti Ethicon zahrnuje produkty vysoké kvality, jejichž vývoj probíhá v úzké spolupráci s chirurgy a vychází z hluboké znalosti vlastností a potřeb tkání. To umožňuje neustálý posun operačních výkonů směrem k bezpečí a nejlepšímu dlouhodobému výsledku léčených pacientů.

Staplerové portfolio společnosti zahrnuje nejen nástroje pro endoskopické výkony ECHELON FLEX™ GST System, k jejichž použití se vztahoval příspěvek MUDr. Örhalmiho. Velkým pomocníkem jsou také tzv. cirkulární staplery, jež se při obou operačních přístupech využívají pro nové spojení zdravých částí střeva po vyjmutí postižené části (tzv. anastomóza). Důležitou vlastností cirkulárních staplerů je kontrolovaná komprese tkáně. Jedná se o schopnost přizpůsobit se individuálním potřebám pacienta tak, aby výsledné spojení tkání bylo dostatečně těsné, ale současně i dobře prokrvené pro rychlé a bezpečné hojení. Velkým pomocníkem při otevřených operacích na střevech v těsném prostoru pánve při distálně umístěném tumoru je CONTOUR Curved Cutter. Ten díky své zakřivené hlavě umožní operatérovi dostat se dostatečně nízko pod postižené místo tak, aby veškerá postižená tkáň byla bezpečně odstraněna a riziko opětovného vzniku nádoru bylo minimalizováno.

Literatura 1. Národní onkologický registr. www.svod.cz 2. MUDr. Július Örhalmi. Prezentace: Inovace staplerové techniky. www.ethicon.com 3. Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP. Kolorektální karcinom – diagnostika a léčba (online]. (cit. 2015-11-13]. www.cls.cz/seznamdoporucenych-postupu

Ohodnoťte tento článek!