Inovativní staplery pro preciznější výkon i větší bezpečí pacienta

V rámci Pracovních dnů koloproktologické sekce České chirurgické společnosti ČLS JEP, které letos proběhly 18. a 19. února v kongresovém sále Žižkovské věže v Praze, byly představeny mimo jiné nové staplery z portfolia společnosti B. Braun.

Staplery jsou chirurgické nástroje určené k mechanickému sešití či zasvorkování tkáně. Jsou přizpůsobeny tkáním a orgánům a uplatňují se jak v otevřené, tak v miniinvazivní chirurgii. Cílem inovace těchto nástrojů, využívaných v chirurgii a endoskopii, je precizní sutura v trávicím traktu pacienta s minimální traumatizací těchto tkání. Inovativní staplerová technika výrazně zkracuje dobu hojení a rekonvalescence po zákroku, a je tak přínosem nejen pro operatéry, ale především pro jejich pacienty.
Do skupiny staplerů společnosti B. Braun lze zařadit cirkulární staplery (CSC, ECSC – endoskopické), lineární katry (LC) se zásobníky (LCC), cirkulární staplery pro nízké resekce rekta (CSC-KOL) či staplery pro řešení hemoroidů (PPH, TST33). V následující části představujeme některé z nabízených nových staplerů, určených pro oblast koloproktologie.

Cirkulární stapler CSC-KOL

Tento stapler byl vyvinut speciálně na přání chirurgů-koloproktologů pro řešení nízké přední resekce rekta. Jde o originální cirkulární stapler lišící se od všech ostatních krátkým a rovným tělem. Je vyráběn ve dvou velikostech s průměrem kloboučku 29 a 33 mm. Speciální systém nožů umožňuje snadný řez tkání střeva i po předchozím uzávěru několika liniemi svorek.
Stapler se odlišuje od cirkulárního také čtyřmi trakčními otvory. Těmi se protahují vlákna při technice end-to-end anastomózy, čímž se eliminují mrtvé prostory distálního pahýlu střeva (tzv. dog ears) – tedy místa potenciálního vzniku ischemie.
Přínosem této techniky je snížení rizika tvorby ischemických oblastí, minimalizace malformací svorek a redukce případného vzniku anastomotického leaku. Příslušenství umožňuje operatérovi také přehledný transanální přístup.

Stapler PPH

PPH stapler je speciálně konstruován k odstranění hemoroidů technikou podle Longa. Od klasického cirkulárního stapleru se tento typ liší nejen tvarem kloboučku, ale především tím, že klobouček nelze oddělit od těla stapleru.
Při standardním průměru 33 mm je stapler nabitý 32 svorkami a ošetří tloušťku tkáně 0,75–1,5 mm. Velký vnitřní objem v těle stapleru umožňuje odstranit potřebné množství prolabované tkáně. Dlouhá a pevná hřídel kovadliny slouží k lepší vizualizaci patologické tkáně v průběhu zákroku i ke správnému nasazení tabákového stehu před odpálením stapleru.
Optimálnímu výsledku operace napomáhá transanální příslušenství, jež je součástí každého setu.

Stapler TST33

TST (Tissue Selective Therapy) stapler je originální, mezinárodně patentovaný stapler. Používá se při stejných indikacích jako stapler PPH, od kterého se liší především příslušenstvím. Odlišnost techniky vychází z jednoduchého předpokladu, že většina hemoroidů vzniká na určitých predisponovaných místech rekta a pacienta trápí většinou jeden až tři hemoroidy. Proto patentovaný systém DAO umožňuje operatérovi vybrat správný anoskop s jedním, dvěma nebo třemi okénky.
Po důkladném vyšetření pacienta a následném výběru správného příslušenství je chirurgickým vláknem vtažena do okénka anoskopu pouze prolabovaná tkáň hemoroidu. Po odpálení tak dochází k založení svorek pouze v místě prolabované tkáně. Svorky tedy nejsou usazeny cirkulárně jako u techniky PPH.
Správnou funkci stapleru podporuje také systém PPC (systém permanentní paralelní komprese). Díky němu nedochází k vychýlení kovadliny mimo osu při jednostranné kompresi tkáně (pacient s jedním nebo dvěma hemoroidy) a svorky jsou pak založeny správně a rovnoměrně pouze do míst, kde se nacházela tkáň hemoroidu. Po odpálení je vždy nutná kontrola místa anastomózy.
Díky této selektivní modifikaci Longovy metody je zákrok celkově miniinvazivnější, snižuje riziko stenózy a umožňuje rychlejší rekonvalescenci pacienta.

Stapler TST36

V průběhu letošního roku budou mít čeští odborníci k dispozici i další typ TST stapleru. TST36 byl vyvinut teprve před třemi lety pro řešení velkých prolapsů rekta a rektokély.
Jedná se o chirurgický stapler s největším průměrem těla (36 mm). Dominantou tohoto výrobku jsou velká okna v těle stapleru, která umožňují odstranit velké množství prolabované tkáně jedním odpalem. Operatér má při výkonu odstraňovanou tkáň pod přímou vizuální kontrolou. Vnitřní objem stapleru je více než 35 cm3, a proto lze tímto staplerem odstranit stejný objem tkáně jako např. dvěma PPH staplery. Jedná se o velmi šetrnou a rychlou techniku s malým rizikem komplikací, jako jsou bolestivost, krvácení či návrat prolapsu.

B. Braun Medical dodává již přes dvacet let českému zdravotnictví špičkové zdravotnické materiály, lékařské přístroje, technologie a služby. Od roku 2005 řídí také dovoz a distribuci zdravotnického sortimentu na slovenském trhu. Spolu se sesterskou společností B. Braun Avitum, která provozuje vlastní síť dialyzačních středisek, tvoří Skupinu B. Braun pro Českou a Slovenskou republiku.

MVDr. Martin Štěpánek v rozhovoru s prof. MUDr. Jiřím Hochem, CSc.
TST33 stapler
Stapler CSC-KOL

Ohodnoťte tento článek!