Intenzivní péče u novorozence

Naším sledovaným a popisovaným novorozencem je chlapec V. P., narozený v listopadu 2009 v 41. týdnu těhotenství akutním císařským řezem. Vážil 4350 gramů, měřil 53 cm, AS 4–6–7.

Anamnestická data o rodičích v době přijetí chlapečka na oddělení patologických novorozenců (OPN) nejsou známa, později zjišťujeme, že anamnéza je bezvýznamná. Víme jen, že jde o první těhotenství, první porod, SAG (Streptococcus agalactiae) matky je pozitivní a matka má CRP 40.
Pozitivní SAG znamená přítomnost streptokoka skupiny B v pochvě ženy. Odběr se provádí v 36. týdnu gravidity. Tato bakterie většinou ženě nezpůsobuje žádné problémy, ale může způsobit onemocnění plodu, který se jí nakazí při porodu. Přítomnost streptokoka ještě není důvodem k panice, v případě pozitivního výsledku se provedou během porodu preventivní opatření – aplikace ATB intravenózně do těla rodící ženy za účelem ochrany plodu před nákazou při průchodu porodními cestami. Tímto způsobem snížíme pravděpodobnost infekce novorozence. Nejlépe je podat antibiotikum 4 hodiny před porodem, aby splnilo očekávaný efekt. Tato maminka dostala ATB 12 a 6 hodin před porodem a dále je pobírala po 6 hodinách do 6. dne hospitalizace pro vyšší hodnotu CRP.

Průběh porodu a poporodní adaptace

K akutnímu porodu císařským řezem jsme voláni gynekologem, důvodem je nepostupující porod většího plodu a alterace ozev. Přivoláme si vlastního pediatra a jedna ze sester odchází na operační sál s ne moc dobrým pocitem, přemýšlí jak to asi všechno dopadne, hlavně, aby to dopadlo dobře. Pediatr přichází současně s ní a myš lenky má podobné. Kontrola boxu pro ošetření miminka je vždy na místě. Je třeba připravit peřinku, kyslík, ambuvak, fonendoskop, laryngoskop, ET kanyly, roušku pro novorozence, sterilní nůžky k odstřižení pupečního pahýlu a sterilní gumu k podvázání, cutasept k ošetření pupečního pahýlku, sterilní tamponky ke kredeizaci. Řádně si omyjeme ruce a převlečeme se do sterilního sálového oblečení. Operační tým je připraven a v 16.35 je vybaven novorozenec mužského pohlaví, nedýchající a hypotonický. Po přenesení na novorozenecký box opakovaně odsáváme horní cesty dýchací (HCD), lékař pomáhá dýchat chlapečkovi ambuvakem a sestra provádí nepřímou masáž srdeční. Současně přikládá sluchátko fonendoskopu na jeho hrudníček, aby pediatr mohl poslouchat akci srdeční. Zpočátku slyší bradykardii – 40 úderů za minutu, akce kolem 100 za minutu nastupuje asi po jedné minutě nepřímé masáže srdeční.

Nastupuje dýchání a krmení

Dýchání nenastupuje, proto anesteziolog chlapečka intubuje a prodýchává ambuvakem přes ET kanylu, ze které opakovaně odsáváme husté hleny. První spontánní nepravidelné, lapavé, namáhavé dechy vidíme až po páté minutě, kdy se zkouší s ambuvakem přestat. Dýchání je nepravidelné, střídavě se zhoršuje, muselo se začít opět prodýchávat ambuvakem přes ET kanylu. Kredeizace O-septonexem provedena, pupík ošetřen Cutaseptem, ponechán delší pahýl pro případnou kanylaci umbilikální vény. V 17.30 hodin přenesen bledý chlapeček na nedonošenecké oddělení a uložen do inkubátoru s kyslíkovou atmosférou. Opakovaně odsáván a prodýcháván. Spontánní pravidelné dýchání nastupuje po 20 minutách. Extubace provedena po 30 minutách, kdy již chlapeček v 60% kyslíku v inkubátoru dýchá sám. Saturace se drží nad 93 %. FF měříme monitorem permanentně, zapisujeme každou hodinu. Vážíme pleny a sledujeme, zda je bilance tekutin vyrovnaná, řádně značíme. Po dvou hodinách ho vykoupeme, odebereme základní odběry a aplikujeme i. v. flexilou infuzi 10% glukózy rychlostí 8ml/ hodinu. Podáme i. m. 0,1 ml Kanavitu jako prevenci krvácivých projevů novorozence. Pro celkové zklidnění organismu podáme dle ordinace lékaře 10 mg Luminalu i. v. Na základě informace od gynekologů o vyšším CRP matky a pozitivním vyšetření na SAG naordinuje lékař podání 130 mg ampicilinu i. v. po 8 hodinách. Z odběrů je patrné vyšší CRP (30,1), podání antibiotik je tedy na místě. KO, astrup a ostatní biochemická vyšetření jsou uspokojivá. Stravu zkoušíme podávat ve 23.00, začínáme 5% glukózou, která nezatěžuje zažívací trakt novorozence. Moc mu ale nestačí, po půlnoci je hladový a neklidný. Neblinká, příkrm si bere s chutí. Zpočátku 5% glukózu, později asi po dvou dávkách počáteční mléko v množství do 10 ml na dávku. Je opět velmi hladový, dávky mu musíme přidávat. Smolku i moč měl. Pupeční pahýl nebyl na kanylaci potřeba, ráno byl podvázán, odstřižen na kratší délku, ošetřen Cutaseptem a sterilně překryt, nekrvácí, neprosakuje a nejeví známky infekce.
Maminka je na gynekologické JIP kvůli sledování po operačním výkonu, což je standardní postup po všech běžných operacích.
Po 12 dnech jsou maminka i miminko propuštěni domů. Chlapec váží 4310 g a je kojený + dokrm. Doporučeny kontroly na rehabilitaci a neurologii, je zařazen do rizikové poradny a zván na pravidelné návštěvy, kde se sleduje jeho psychomotorický vývoj.

O autorovi| Michaela Radmilová, všeobecná sestra, Oddělení ošetřovatelské péče, Nemocnice Kyjov, misaradmilova@seznam.cz

Ohodnoťte tento článek!