Interní propedeutika

2. vydání

Moderní učebnice interní propedeutiky je dílem zkušeného autorského kolektivu z Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, které edičně vedli profesoři Miloš Táborský, Josef
Zadražil, Vlastimil Ščudla, Vlastimil Procházka, Vítězslav Kolek, Karel Indrák a Jiří Ehrmann. Přehledná a praktická učebnice, určená především pro studující všeobecného lékařství, vychází již ve druhém, přepracovaném a rozšířeném vydání. Text doplňuje velký počet didakticky orientovaných obrázků a schémat, které usnadní orientaci a pomohou lépe zapamatovat klíčová fakta. Řadu stěžejních kapitol autoři přepracovali a doplnili.
Příkladem jsou kapitoly: Vyšetření v kardiologii, Vyšetření v pneumologii, Vyšetření v hematologii nebo Vyšetření v revmatologii. Kniha o 450 stranách vychází v moderní a nově upravené grafické podobě. Publikace se řadí do edice Postgraduální medicína Mladé fronty.

Ohodnoťte tento článek!