Jak a proč kombinovat antidiabetika

Další ze vzdělávacích sympozií Postgraduální akademie divize Medical Services Mladé fronty se zaměřilo na kombinovanou léčbu diabetu mellitu.

Seminář se konal 10. října v kongresových prostorách pražské Žižkovské televizní věže. Sympozium podpořily společnosti Lilly, Novo Nordisk, Boehringer Ingelheim a Sanofi Diabetes.

Výhody kombinované léčby

Doporučení pro léčbu diabetu 2. typu (DM2) zdůrazňují dosažení individuálních cílových hodnot kompenzace efektivní a bezpečnou terapií. Včasná kombinace antidiabetik včetně inzulinu podle možností a potřeby pacienta je často nezbytná. Při kombinované antidiabetické terapii se využívá komplementárního mechanismu účinku léků, které zasahují přímo do patofyziologie onemocnění. Výhodou včasné kombinované terapie je dřívější dosažení terapeutických cílů, možné snížení rizika vedlejších účinků vysokých dávek podávaných při monoterapii, komplementární účinek antidiabetik a potenciál snížení progrese onemocnění.

Příspěvky odborníků

Přednášející se zaměřili na důležité aspekty léčby DM2 s ohledem na kombinace jednotlivých antidiabetik. Cíle a strategie léčby DM2 představila MUDr. Alena Adamíková, Ph. D., z Diabetologického centra Krajské nemocnice Tomáše Bati, a. s., ve Zlíně. MUDr. Jindřich Olšovský, Ph. D., se dále věnoval kombinacím inzulinu a gliflozinů, MUDr. Eva Račická fixním kombinacím perorálních antidiabetik. Prof. MUDr. Martin Haluzík, Ph. D., z Kliniky diabetologie a Centra experimentální medicíny IKEM a Endokrinologického ústavu v Praze se zabýval kombinacemi inzulinu a inkretinů. O postavení intenzifikované inzulinové léčby v terapii DM2 hovořila MUDr. Marcela Szabó, na význam individualizace cílových hodnot při inzulinoterapii pak poukázal MUDr. Jan Škrha, jr.

Křest nové knihy

V rámci sympozia byla pokřtěna další publikace z edice Postgraduální medicíny Mladé fronty „Kombinovaná antidiabetická terapie s inzulinem při diabetes mellitus 2. typu“.

Kniha vychází z praktických zkušeností diabetologů, kteří pracují jak v ambulancích, tak na nemocničních odděleních, jež řeší akutní i pozdní diabetické komplikace.

Postgraduální akademie je společný projekt České lékařské komory a časopisu Postgraduální medicína, Mladá fronta, a. s., divize Medical Services. Akce jsou evidovány v centrálním registru ČLK a ohodnoceny kredity za celoživotní vzdělávání. Více informací o dalších akcích naleznete na stránkách: www. medical-services.cz

Postgraduální akademie

MUDr. Alena Adamíková, Ph. D., představila cíle a strategie léčby diabetu mellitu 2. typu

Ohodnoťte tento článek!