Jak může při stresu pomoci homeopatie?

Pod pojmem stres, na nějž si pacienti často stěžují u svého lékaře, se skrývá řada různých stavů. Pro lékaře homeopata, který indikuje léčbu individuálně podle symptomatologie a osobnostních rysů pacienta, je proto zásadní porozumět tomu, co pacient skutečně prožívá. Na základě toho pak může volit z relativně široké škály homeopatických léků.

Stresory coby spouštěče poplašné reakce organismu – jehož snahou je adaptovat se na novou situaci a chránit se před ohrožujícím vychýlením z homeostatické rovnováhy – jsou nedílnou součástí našich životů. Ať už se jedná o nečekané a zraňující události, jako je úmrtí blízkého člověka, následky nehod a úrazů, diagnóza závažného onemocnění, či běžnější události, jakými jsou ztráta zaměstnání, rozvod, nepřijetí na školu a podobně.

Možnostem homeopatické pomoci při akutním stresu se věnovala MUDr.
Pavla Koželuhová na letošním Kongresu primární péče v Praze. Ve svém příspěvku se zaměřila na doporučované homeopatické léky a prezentovala také několik testových kazuistik. Připomeňme, že homeopat hledá typické klinické projevy a volí vhodný lék na základě individuální symptomatologie. Pojďme si projít hlavní indikace těchto léků:

Homeopatika pro akutní stres

Aconitum napellus. Lék volíme při pocitech intenzivní náhlé hrozby zvenčí, u akutní šokové reakce. V klinickém obraze dominuje akutní strach, nervozita, panika, úzkost a neklid. Vhodný je též u akutní bolesti. Typické je, že symptomy se objevují zprudka, mohou být provázeny pocitem hrozící smrti, zčervenáním, tachykardií.

Stramonium. Představte si dítě ponechané samo v divočině – opuštěné, ztracené. Mozek přestává fungovat, pacient je vyděšený, křičí a mlátí kolem sebe. Má vztek, cítí hrůzu a děs. Obraz tohoto léku je spojen s divokostí, destrukcí, zuřivostí, zvířetem v nás.
Mohou se objevit noční děsy, halucinace, šílenství, mánie, křeče. Většinou však absentuje bolest.

Gelsemium. Toto je lék na trému.
Podává se u anticipační úzkosti. Může jít o strach ze zubaře, z injekcí, ale také ze špatných zpráv. Pacient je paralyzovaný, vyčerpaný, může se objevit třes, adynamie, skleslost, padání víček, trpí poruchami paměti. Může mít průjem, polakisurii, ale i parézy.

Argentum nitricum. Pro pacienta je typická hyperaktivita a zrychlení, vše dělá překotně. Má strach, že se stane něco zlého, trpí fixními představami a fobiemi. Typ krizového manažera, který podává výkon v krizi. Mívá strach z výšek, úzkých prostor, ale také ze selhání a ztráty sebekontroly. Často somatizuje do GI traktu, může trpět závratěmi, dysfonií.

Ignatia amara. Lék podáváme u citových šoků, emocí a zármutku, zklamání v lásce i kariéře. Klinický obraz charakterizuje hysterie a přecitlivělost, hyperestezie všech smyslů, přecitlivělost na pachy, bolest, sklony ke spasmům, pocit knedlíku v krku, palpitace, paradoxnost a proměnlivost nálady, stěhovavé bolesti.

Natrum muriaticum. Lék na následky smutku, emočního zranění a bolesti.
Typický pacient dostává rány osudu, vytváří okolo sebe emoční zeď, prožívá tichý zármutek. Trpí a neustále se zabývá minulostí.

Staphysagria. Lék indikujeme, je-li v anamnéze ponížení, urážení, zatlačení do kouta, zneužívání. Pacient se cítí jako „rohožka u dveří“. Emoce bývají silně potlačené, někde uvnitř je však velký vztek, kterého se pacient bojí. Musí se neustále ovládat, cítí pocity viny, je přecitlivělý. Snaží se zachovat si důstojnost za každých okolností.

Toto je jen stručný výčet často užívaných léků. Lékaři nebo lékárníci mohou doporučit při akutních stresových stavech některé z homeopatických léků – k dispozici je řada publikací pro léčbu i samoléčbu. Vážné zájemce o vzdělávání v klinické homeopatii je pak možné odkázat na výuku v některé z homeopatických škol.

Příklady z praxe

Pro ilustraci ještě následují konkrétní příklady použití vybraných homeopatik, jak je prezentovala MUDr. Koželuhová v rámci testovacích otázek.

1. Osmnáctiletá dívka se připravuje k maturitě. V poslední době je přecitlivělá, hyperemotivní, uvzdychaná, bojí se, „že to nedá“, má pocit knedlíku v krku, palpitaci a píchání v oblasti prekordia. Doporučený lék: Ignatia amara.

2. Mladá žena, dokonale upravená, si stěžuje na únavu a opakované cystitidy – nedávno se vdala. Cítí nechuť chodit do práce – měla tam konflikt s nadřízeným, který ji neprávem osočil, a ona v tu chvíli nemohla nic dělat. Připadala si „jako onuce“ – od té doby hůře spí, stále na to musí myslet – někde uvnitř má vztek na něj a i na sebe, že se nebránila, ale potlačuje ho. Doporučený lék: Staphysagria.

3. Dáma, 55letá, na první pohled „zničená“, unavená a uzavřená. Později řekne, že nedávno pochovala maminku a od té doby jako by nežila, není schopna ani plakat. Doporučený lék: Natrum muriaticum.

4. Chlapec, 18 let, má několik dní před maturitou. Je unavený, vystrašený, jako „paralyzovaný“, má výpadky paměti, patrný mírný třes rukou a pocení. Doporučený lék: Gelsemium.

5. Do ordinace doslova vběhne žena středního věku, udýchaná a překotně říká: „Nezlobte se, nemám čas, nestíhám, manžel je v nemocnici po úraze, dítě doma nemocné jen s nemohoucí babičkou, děs běs. Jsem už úplně hotová.“ Doporučený lék: Argentum nitricum.

6. Do ordinace se vpotácí muž středního věku, který byl svědkem autonehody, při níž zemřelo dítě. „Stále se z toho nemohu vzpamatovat, mám to neustále před očima, nemohu z toho ani usnout, už jsem slabý jako mátoha,“ uvádí. Doručený lék: Aconitum napellus.

Ohodnoťte tento článek!