Jak rychle se šíří viry budovami?

Tým Charlese Gerby z Arizonské univerzity se pokusil zmapovat šíření norovirů. Použil k tomu neškodný bakteriofág MS-2, který se patogenním norovirům podobá mnoha vlastnostmi, např. velikostí, tvarem nebo rezistencí k dezinfekčním prostředkům.

Vědci nanesli bakteriofág na jedno nebo dvě místa, s nimiž přicházejí lidé často do kontaktu, např. na horní stranu desky stolu nebo na kliku dveří. Pro výzkum použili kancelářskou budovu, konferenční sál a zdravotnické zařízení. Během dvou až čtyř hodin se míst, kam byl nanesen bakteriofág, dotklo rukou 40 až 60 % zaměstnanců či návštěvníků. Podobně tomu bylo s povrchy v budově prověřovanými na kontaminaci bakteriofágem MS-2. Bakteriofág byl nalezen na 40 až 60 % testovaných míst.
Experiment zároveň ukázal, že je poměrně jednoduché se viru zbavit. Uklízecí četa a personál byli vybaveni utěrkami s dezinfekčním činidlem na bázi kvartérních amoniových sloučenin. Zároveň byl kladen důraz na adekvátní osobní hygienu, především mytí rukou. Podíl míst, na kterých byl detekován virus, se díky těmto opatřením redukoval nejméně o 80 %. Koncentrace viru na površích klesla minimálně o 99 %. „Výsledky naší studie dokazují, že virová kontaminace povrchů se objeví velmi rychle, ale že ji lze jednoduchým opatřením významně zredukovat a snížit tak expozici lidí virům,“ shrnul závěry Charles Gerba.

(Zdroj: 54th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy, Washington D. C.)

Ohodnoťte tento článek!