Jak zabránit přenosu mitochondriálních genetických abnormalit

Britské vládní úřady zvažují možnost nového typu léčby infertility, která by zabránila přenosu několika těžkých, i když vzácných vrozených chorob, jejichž příčinou je abnormalita genů v mateřských mitochondriích.

Mitochondrie mají vlastní geny, odlišné od genů v buněčném jádře, a jejich defekt může způsobit těžké vrozené choroby srdce, ledvin, jater, demenci, slepotu či hluchotu. Podle profesorky klinické genetiky Frances Flinterové z King’s College v Londýně se těžká forma mitochondriální choroby objevuje u 1 ze 6500 dětí a ve Velké Británii jsou takto postiženy asi 2 tisíce dětí.

V současné době neexistuje žádná dostupná léčba, protože mutace, které tento problém způsobily, postihují všechny buňky celého těla. Během posledních deseti let se však podařilo vyvinout metodu, která zabrání přenosu mutace v mitochondriální DNA z matky na dítě – jádro vajíčka ženy s mitochondriální abnormalitou je zavedeno do centra vajíčka od dárkyně, jehož jádro bylo předtím vyňato. Toto kombinované vajíčko má tudíž matčinu DNA v jádru, ale mitochondriální geny od dárkyně a může být oplodněno spermatem otce. Dříve, než bude tato metoda zavedena do praxe, ji ještě musí schválit parlament.

Medializované „trojčlenné rodičovství“

Nuffield Council on Bioethics, kde jsou zastoupeni vědci, lékaři, právníci a specialisté z oboru etiky, vypracoval zprávu, ve které členové této komise došli k závěru, že použít v těchto situacích ovum od dárkyně je etické za předpokladu, že dalšími studiemi bude potvrzena bezpečnost této metody. Ve zprávě se dále doporučuje, aby rodiny, u nichž se o této formě fertilizace uvažuje, obdržely radu a následující léčbu pouze od vyškolených osob ve specializovaných centrech a participovaly na klinických zkouškách.

Členové této poradní skupiny také vyjádřili své zklamání nad tím, že se v médiích stále hovoří o „trojčlenném rodičovství“. Dárcovství mitochondrií však neznamená ani biologicky, ani právně, že by dítě mělo ještě třetího rodiče, a články tohoto druhu podle nich proto pouze odvádějí pozornost od skutečného řešení problému.

Ohodnoťte tento článek!