Jaká je kvalita lékáren?

Chránit zájmy pacienta by mělo být prioritou každého poskytovatele zdravotní péče, včetně lékárnické. Kde je kvalita nejlepší? V uvedeném ohledu jsou pacienti velmi vnímaví a hlasují takříkajíc nohama. Objektivnější ukazatel ale určitě představují inspekce Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). V letošním roce měl ústav naplánováno celkem 875 následných kontrol, 450 samostatných kontrol zacházení s návykovými látkami a prekursory a 110 cenových kontrol.

Právě kontroly ale do značné míry zpochybnil nedávný sjezd delegátů České lékárnické komory, který vyjádřil nespokojenost jak s jejich průběhem, tak s výší ukládaných pokut. „Mrzí mě, že jsem se nemohla sjezdu Komory zúčastnit a získat k tématu víc informací“, říká manažerka kvality a lékárnice největší české lékárenské sítě Dr. Max, Mgr. Lenka Peterková. „Především by mě zajímalo, s čím konkrétně jsou lékárníci nespokojeni. Tak se mohu jen dohadovat,“ doplnila Peterková, kterou sjezdová kritika překvapila, neboť dnes už mají lékárny na webových stránkách SÚKLu dost informací, aby se na kontroly připravily. „Na druhou stranu nelze ke kontrolám nikdy přistupovat rutinérsky. Kontroly se opakují v průměru po čtyřech letech, a za tu dobu se změní leccos, nejen legislativa,“ upozornila lékárnice.

Co vše SÚKL vlastně kontroluje? Prakticky vše, co s činností lékárny souvisí: zákon o léčivech, zákon o návykových látkách, regulaci reklamy a další související předpisy. Ideální je, pokud regulátor žádné závady nenajde, což se ale často nestává. Drtivá většina lékáren má záznam drobných nedostatků. Prohřešky inspekce hodnotí podle závažnosti na stupnici od jedné do tří. Nejvíc lékáren je v první kategorii – celkem 104. Nesrovnalosti v kusové evidenci či neúplná dokumentace (stupeň 2) dostala do problémů mnohem méně lékáren. Nejvýznamnějších, trojkových závad bylo nejméně.

Letošní účet ještě není uzavřen, ale ukazuje se, že podíl nejzávažnějších pochybení u lékáren dlouhodobě stagnuje okolo jedné pětiny. „Nás může těšit, že oproti celorepublikovým 20 % dosahuje podíl kontrol hodnocených známkou 3 v našich lékárnách už několik let po sobě pouze kolem 5 %,“ říká Lenka Peterková. „V první řadě díky našim pacientům a v druhém sledu je to významná finanční úleva, protože pokuty bývají velmi vysoké“. Dobrému výsledku kontrol totiž pomáhají vnitřní pravidla. „Sítě mají nepochybně výhodu, mohou sdílet své poznatky a zjištění si předávat. Všechny protokoly se shromažďují na jednom místě a kontroly tak lze pravidelně vyhodnocovat a vést jejich statistiku. Navíc v rámci sítě probíhají pravidelné interní audity, jež suplují kontrolu SÚKLu,“ poznamenává lékárnice.

Její kolegyně z druhé největší sítě v Česku, lékáren Benu, PharmDr. Ivana Lánová doplňuje: „Není to jediná výhoda, druhou vidím v tom, že v rámci sítě lze vytvořit výborný systém celoživotního vzdělávání, který zajišťuje permanentní profesní růst lékárníků. A jsem moc ráda, že na benefity, z nichž těží především klienti lékáren, upozornila i nedávná konference Zdravotnictví 2018. Podle mě je důležité, aby si nejen pacienti, ale i odborná veřejnost uvědomili, jak velký kus práce v českém zdravotnictví síťové lékárny odvádějí.“ Síť Benu, stejně jako Dr. Max a Devětsil na konferenci zastupovala Asociace provozovatelů lékárenských sítí a její místopředseda představenstva Ing. Michal Jurča.

Ohodnoťte tento článek!