Jan Evangelista Purkyně – nová publikace Mladé fronty

U příležitosti 230. výročí narození Jana Evangelisty Purkyně vydala Mladá fronta výpravnou publikaci.

Knihu o předním českém fyziologovi, anatomovi, biologovi, básníkovi a filozofovi celosvětového formátu představili autoři 7. prosince na půdě Senátu u příležitosti 28. kongresu České lékařské společnosti. Křtu se ujal jeden z autorů a zároveň předseda ČLS JEP prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., FCMA, který Purkyně představil jako člověka, jenž zásadně ovlivnil vývoj medicíny a přírodních věd. Připomněl také, že v dnešní době není tato osobnost příliš doceněna. Publikace se proto snaží tento dluh české společnosti splatit.

Více než pětisetstránková kniha připomíná zejména zásluhy J. E. Purkyně na medicínském poli. Jeho vědecká činnost se promítla do mnoha oborů, například do interního lékařství, oftalmologie, neurologie, fyziologie či farmakologie. Mimořádné jsou jeho objevy v oblastech morfologie a fyziologie srdce i fyziologie nervové tkáně, kdy pojmy jako Purkyňova vlákna v srdci a Purkyňovy buňky v mozečku se zmiňují v českých i cizojazyčných lékařských učebnicích. Purkyně byl rovněž výborným experimentátorem. Díky jeho práci s mikroskopem a v přípravě tkání se výrazně zdokonalily histologické postupy.

Kniha obsahuje i ryze osobní příspěvek MUDr. Ivana Fišera, Ph. D, jednoho z potomků českého badatele.

Při křtu knihy (zleva): Ivan Fišer, Michaela Lízlerová, šéfredaktorka edice Postgraduální medicína, Štěpán Svačina, Otakar Brázda a Jindřiška Bláhová

Ohodnoťte tento článek!