Jan Täubner primářem v Klaudiánce

Radiodiagnostické oddělení Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi má od 1. června nového primáře – stal se jím MUDr. Jan Täubner. Ten nahradil primáře MUDr.
Pavla Rybáčka, který odešel do důchodu. Jan Täubner vystudoval všeobecné lékařství v Plzni a následně atestoval v oboru radiologie a zobrazovacích metod. Od roku 2006 pracuje v Klaudiánově nemocnici na oddělení, kde se nyní stal primářem. Pavel Rybáček pracoval v Klaudiánově nemocnici od roku 1980, primářem byl dvanáct let.

Ohodnoťte tento článek!