Jarní roadshow představila novinky v gynekologii

Sdružení soukromých gynekologů ČR uspořádalo v březnu a dubnu tradiční Jarní roadshow, na které představilo novinky a trendy v gynekologii a urogynekologii. Seminář mohli zhlédnout odborníci v devíti českých a moravských městech. Akce je organizována ve spolupráci se společnostmi Exeltis Czech a Richter Gedeon.

Letošní program byl zaměřen na možnosti využití progesteronu v porodnictví, léčbu infekcí dolních močových cest, význam komunikace při výběru antikoncepce, zkušenosti s transdermálním estrogenním sprejem v léčbě klimakterického syndromu a postavení ulipristal acetátu v léčbě děložní myomatózy. Zaměřili jsme se na dva z prezentovaných příspěvků.

Lék první volby u IMC

Současné postupy první volby v léčbě infekcí dolních močových cest (IMC) představil MUDr. Oldřich Šottner (Gynekologickoporodnická a urogynekologická ambulance na Vysočině). Infekce močových cest je po respiračních infektech druhé nejčastější zánětlivé onemocnění. Udává se, že jím onemocní během života 50 až 70 procent žen a na jejich léčbu připadá 15 procent všech ordinovaných antibiotik. Mezi nejčastější patogenetické činitele patří Enterobacterie, zejména E. coli, která způsobuje až 85 procent všech IMC. K dalším bakteriálním původcům onemocnění patří Klebsiella, Proteus, stafylokoky a enterokoky, významně vzácněji se mohou uplatnit i některé viry, plísně a kvasinky či parazité.

Cystitidu (akutní infekci močového měchýře) řeší v řadě případů gynekolog či urogynekolog. „Chtěl bych v této souvislosti připomenout, že léčíme symptomatické infekce, nikoli nález bakterií neboli asymptomatickou bakteriurii. U nekomplikované cystitidy není třeba provádět kultivaci před léčbou, infekci léčíme empiricky a při uzdravení kultivační nález neověřujeme,“ upozornil MUDr. Šottner. Pro empirickou léčbu první volby jsou nejvhodnějšími preparáty fosfomycin a nitrofurantoin.

Fosfomycin je starý, ale účinný baktericidní lék, jehož předností je jednorázové podání, rychlý efekt – do dvou až čtyř hodin po podání, 95procentní podíl vylučování ledvinami, 97–100procentní citlivost vůči E. coli, absence zkřížené rezistence vůči jiným antibiotikům a dobrá snášenlivost. Výhodou podávání je i přirozená rezistence laktobacilů vůči tomuto léku. Naproti tomu u dalších léků byla potvrzena významnější antibiotická rezistence: u Amoxicilinu 40procentní, u Norfloxacinu 10procentní. Jako méně vhodná první volba se ukázala i kombinace trimethoprim-sulfamethoxazol. „Fosfomycin je pro zajištění nejvyšší účinnosti ideální podat v dávce 3 g nalačno a po vymočení. Umožní se tak rychlé vstřebání léku a současně vysoká koncentrace léku v moči při vylučování ledvinami,“ vysvětlil MUDr. Šottner. Vedle nekomplikované IMC lze tento lék užít v rámci chirurgické, postkoitální či dlouhodobé profylaxe, lze jej podat i těhotným a kojícím ženám (skupina B podle FDA).

Fosfomycin se uplatňuje také v léčbě komplikovaných IMC. U rekurentních infekcí močových cest se vedle antibiotické léčby výrazně uplatňuje non-mikrobiální léčba, kde vhodnou alternativou četných brusinkových preparátů mohou být produkty s obsahem Dmanózy. „Fosfomycin a nitrofurantoin jsou léky první empirické volby u akutních nekomplikovaných infekcí dolních močových cest. Jako méně vhodný se dnes již – vzhledem k nárůstu rezistencí – jeví trimethoprimsulfamethoxazol, k nevhodným antibiotikům pak patří širokospektré peniciliny či chinolony a vyloženě nevhodným lékem pro první volbu jsou cefalosporiny I. a II. generace,“ uzavřel MUDr. Šottner.

**

Kdy podat progesteron

Aktuální pohledy na užití progesteronu v porodnictví a asistované reprodukci prezentoval prof. MUDr. Martin Procházka, Ph. D. (přednosta ústavu Ústavu lékařské genetiky, FN Olomouc). Progesteron je hormon přirozeně se uplatňující v menstruačním cyklu, významně ovlivňující reprodukční cyklus ženy. V porodnictví jej lze díky jeho efektu na snížení dráždivosti myometria využít terapeuticky v prevenci spontánního předčasného porodu a habituálního potrácení.
Přednášející rovněž upozornil na některé důležité body doporučeného postupu České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP z roku 2017, které se týkají spontánního předčasného porodu: • Progesteron je klíčový hormon pro stabilizaci myometria, neboť inhibuje jeho kontraktilitu a při vaginálním podání působí protizánětlivě. Jeho podání je indikované u asymptomatických těhotných s krátkým děložním hrdlem.
• U žen s anamnézou předčasného porodu či pozdního potratu ve II. trimestru je možné zvážit podávání progesteronu od týdne těhotenství 16+0 do 35+0.
• Progesteron určený pro vaginální použití má oproti injekčnímu syntetickému progestinu vyšší biologickou dostupnost a nižší frekvenci nežádoucích účinků. Doporučuje se podávání progesteronu ve formě tablet v dávce 200 mg vaginálně na noc.
Na užití progesteronu v prevenci potratu jsou rozporuplné názory. Studie totiž vycházejí rozdílně, a to včetně metaanalýz. „Důvodem je zejména skutečnost, že etiologie habituálních potratů je odlišná,“ konstatoval prof. Procházka a dodal: „Rutinní použití progesteronu aktuálně není doporučováno, nicméně benefit lze očekávat u pacientek s deficitem luteální fáze. Precizní diferenciální diagnostika je v těchto případech klíčová.“

Své místo má terapeutické užití progesteronu také v asistované reprodukci, kde se s úspěchem využívá u defektů luteální fáze. Data navíc prokázala, že vaginální podání mikronizovaného progesteronu má stejný efekt jako podání intramuskulární (i. m.). „Podpora luteální fáze progesteronem je standardní součástí cyklu in vitro fertilizace (IVF), zajišťuje optimální strukturu a funkci endometria, je předpokladem úspěšné implantace embrya a vývoje časného těhotenství,“ uzavřel profesor Procházka.

O autorovi| Stránku připravila MUDr. Andrea Skálová

Ohodnoťte tento článek!