Jarní sympozia Mladé fronty

Flexibilní léčba diabetu mellitu

Terapie diabetu mellitu byla tématem odborného sympozia, které se konalo 14. března v kongresovém centru Vavruška v Praze. Závěr akce patřil křtu publikace, jež má zvýšit povědomí o moderních přístupech v léčbě diabetu.

Pod pojmem flexibilní léčba diabetologové rozumějí přizpůsobení dávky prandiálního inzulinu množství zkonzumovaného jídla. Základy „rozvolněné“ léčby spadají do konce 70. let 20. století v Německu, ale svým významem je zastínily výsledky studie DCCT (Diabetes Treatment and Teaching Programme) z roku 1993, která proti sobě postavila konvenční inzulinovou léčbu a intenzifikovanou inzulinovou léčbu, jež neodpovídala fyziologické potřebě. Přes pozitivní výstupy se v delším horizontu ukázalo, že nemocní nejsou schopni intenzivní léčbu dlouhodobě respektovat a využívat. Koncept svobody v jídle a přizpůsobení léčby představila v roce 2002 studie DAFNE (Dose Adjustment for Normal Eating).
Její výsledky konvenovaly s rozvojem nových inzulinů, které byly vyvinuty jako analoga humánního inzulinu tak, aby se při nefyziologickém podání do podkoží vstřebaly rychle, nebo naopak pomalu.

Ačkoli i čeští lékaři mají s flexibilní léčbou pozitivní zkušenosti, do klinické praxe se zavádí velmi pozvolna. Cílem sympozia proto bylo seznámit odbornou veřejnost s postupem flexibilní léčby a jejími výhodami pro většinu pacientů, a to i těch, kteří jsou léčeni pomocí inzulinových aplikátorů. Své poznatky zprostředkovali prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc. z Diabetologického centra IKEM, MUDr. David Neumann, Ph. D. z Dětské kliniky a Dětského diabetologického centra LF UK a FN Hradec Králové a MUDr. Klára Picková z 1. interní kliniky LF UK a FN Plzeň.
Zaměřili se na obecné principy využívání flexibilní léčby, ale také na úpravu terapie při fyzické aktivitě nebo u diabetu 2. typu, a to i v kontextu pokročilých technických možností a moderní inzulinové terapie.

MUDr. Neumann a MUDr. Picková jsou spolu s MUDr. Ludmilou Brázdovou spoluautory monografie Flexibilní léčba diabetes mellitus 1. typu, která byla na sympoziu pokřtěna. Strukturovanou formou v ní shrnují fakta a klinické zkušenosti a předkládají postupy pro dětské i dospělé diabetology.

Generálním partnerem sympozia byla společnost Novo Nordisk, partnery společnosti Mundipharm, ProMedica Praha, Medtronic a Lilly.

Účastníci sympózia
Šárka Mašková, šéfredaktorka edice Aeskulap, Martin Haluzík

Ohodnoťte tento článek!