Jaromír Gajdáček novým viceprezidentem UZS ČR

Prezident Svazu zdravotních pojišťoven ČR (SZP ČR) a generální ředitel Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR Ing. Jaromír Gajdáček, Ph. D., MBA, byl 19. 2. 2014 zvolen viceprezidentem Unie zaměstnavatelských svazů ČR (UZS ČR) pro pojišťovny a finanční služby.

Jaromír Gajdáček ve funkci vystřídal ředitele Zdravotní pojišťovny Metal-Aliance Vladimíra Kotheru. Svaz zdravotních pojišťoven je jedním z členských svazů unie. Unie zaměstnavatelských svazů sdružuje ve svých sekcích zaměstnavatelské svazy z oblasti průmyslu, dopravy, stavebnictví, pojišťovnictví, finančních služeb, zdravotnictví, školství, kultury a sociálních služeb. Zastupuje tak obchodní společnosti, příspěvkové a rozpočtové organizace státu, krajů i obcí a nestátní neziskové organizace.

Podílí se na tvorbě a realizaci hospodářské a sociální politiky ČR zejména tím, že formuluje společné zájmy svých členů a prosazuje je v dialogu s Parlamentem ČR, Vládou ČR, Asociací krajů ČR, Svazem měst a obcí ČR, odborovými organizacemi a ostatními organizacemi zaměstnavatelů. Unie je účastníkem legislativního procesu i tvorby rozvojových koncepcí, její představitelé pravidelně vystupují s aktuálními stanovisky na plénu Rady hospodářské a sociální dohody ČR i v jejích pracovních týmech.

Ohodnoťte tento článek!