Je lepší zůstat dlouho zdravý než být sebelépe léčen

Nejen o filosofii Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra České republiky (ZPMV) hovoříme s jejím generálním ředitelem MUDr. Davidem Kostkou, MBA.

ZPMV je největší ze zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven a druhá největší zdravotní pojišťovna v ČR. Jak její činnost ovlivňuje současný systém českého zdravotnictví a jak naopak systém ovlivňuje pojišťovnu?

Pokud mohu říci, co bychom uvítali a co by systému a především pacientům skutečně prospělo, pak je to více volnosti pro pojišťovny ve smluvních a úhradových ujednáních. Ve veřejnosti se kvůli médiím uhnízdil nepochopitelný rovnostářský názor, že pojišťovny by měly platit všem stejně, že jedině tak dosáhneme spravedlivého rozdělení peněz určených na léčbu pacientů. Skoro mi to přijde jako záměrné matení veřejnosti. Takto zjednodušovat zrovna v medicíně, kde je každý případ individuální, stejná terapie se vyvíjí pokaždé jinak, každý organismus reaguje jinak, může být až nebezpečné. Navíc, i každá nemocnice je samostatný systém, který nelze jednoduše „unifikovat“. Proto opakuji – dejte pojišťovnám více smluvní a úhradové volnosti, podpořte tak konkurenceschopnost a zjistíte, že lze léčit lidi kvalitně, a přitom efektivně.

Ve zdravotním pojišťovnictví se pohybujete od konce 90. let. Je nějaký zásadní rozdíl v postavení ZPMV na počátku 90. let a dnes?

ZPMV postupně vyrostla v druhou největší zdravotní pojišťovnu v zemi a v lídra mezi zaměstnaneckými zdravotními pojišťovnami. Daří se jí hospodařit tak, že je schopna hradit klientům i tu nejnákladnější zdravotní péči, a přitom platí lékařům a nemocnicím včas bez zpožďování. To není zcela obvyklé. Klientům nabízí zajímavé a ojedinělé projekty, jako je třeba „Zdraví jako vášeň“, který má i svůj samostatný web www.zjv.cz a díky kterému například už stovky klientů absolvovaly zajímavý tříměsíční kurz zdravého životního stylu „Změním se“ pod vedením známého specialisty na výživu Petra Havlíčka. Jako první jsme přišli před více než pěti lety s filosofií aktivní podpory zdravého životního stylu a začínáme sklízet ovoce – klienti více chodí na preventivní prohlídky, zajímají se o své zdraví, kontrolují si v Kartě života elektronické výpisy vykázané zdravotní péče a ozývají se, když je něco v nepořádku. Jsme rádi, že naši klienti pochopili, že je opravdu mnohem lepší zůstat dlouho zdravý než být sebelépe léčen.

Jaký je váš názor na existenci jen jedné zdravotní pojišťovny?

Vznik jediné zdravotní pojišťovny v zemi by byl krok zpět. Vytvoříme nepřehledný gigantický moloch s netransparentním tokem obrovského množství peněz. Podívejte se, jak je to už dnes. Uvedu jediný příklad – největší pojišťovna v zemi s největším vyjednávacím potenciálem vůči zdravotníkům se chlubí, že platí ze všech pojišťoven za péči o pacienta nejvíc. Přitom jim nenabízí lepší péči než zaměstnanecké pojišťovny. Nabízí zcela srovnatelnou péči. Jen za ni platí o několik tisíc víc než její menší konkurenti. Není to divné? Kdyby byla na trhu sama, jak to dopadne? Po čase se zcela vydá z peněz a bude žádat stát o subvenci, případně omezí zdravotní péči, která se stane nedostupnou a nakonec se buď zvedne pojistné, nebo bude nutné zavést finanční spoluúčast pacientů. Jedna pojišťovna je cesta k zneprůhlednění a zdražení systému, ke zhoršení kvality poskytované zdravotní péče pacientům a ke zvýšení finanční zátěže pojištěnců.

V ZPMV jste působil ve funkci ředitele odboru strategie. Od října 2015 jste vystřídal ve funkci GŘ Ing. Jaromíra Gajdáčka. V jakém stavu jste pojišťovnu přebíral?

Ve vynikajícím. A věřím, že jednou ji budu předávat v ještě lepším.

Přes 10 let jste působil jako lékař. V roce 1997 jste vstoupil do oblasti zdravotního pojištění, právě do ZPMV jako ředitel odboru zdravotní politiky. Proč jste tehdy změnil oblast působení?

To zařídila náhoda. Měl jsem úraz ruky, který mi znemožnil pokračovat v chirurgické praxi. Přejít do pojišťovny byla výzva. Navíc fakt, že jsem před tím působil „na druhé straně“ a práci lékaře v nemocnici jsem dokonale znal, mi v mé nynější pozici velice pomáhá.

Jste chirurg a o nich se říká, že jsou zvyklí činit razantní rozhodnutí. Platí to i pro funkci generálního ředitele zdravotní pojišťovny?

Ano, jako vedoucí lékař na jednotce intenzivní péče jsem byl zvyklý na nepřetržitý stres, vysokou zodpovědnost a neustálé napětí. Řídit instituci s obratem 28 miliard korun, která zajišťuje zdravotní péči pro více než jeden milion klientů, je také jeden velký stres a napětí. Ale věřím, že mám dobrou průpravu.

Kolik máte dnes klientů?

Milion dvě stě osmdesát tisíc. Jsme velice rádi, že máme tak silný pojistný kmen. Jsme druzí největší na českém trhu zdravotního pojištění a děláme vše pro to, aby klienti ZPMV byli se svojí pojišťovnou opravdu spokojeni.

Jaké jsou největší konkurenční výhody vaší pojišťovny? Karta života? A co „Zdraví jako vášeň“?

Ano, naše projekty jsou samozřejmě velkou výhodou. Nakonec oba už jsem zmínil. A jsme velmi hrdí na to, že jsme získali ocenění „Zdravotní pojišťovna roku 2015“. Získali jsme ho na základě názorů mnoha desítek odborníků – jak lékařů, tak i ředitelů nemocnic a nakonec i na základě názorů pacientů, klientů zdravotních pojišťoven. Vypovídá to o tom, že jsme schopni platit za péči lékařům včas, že zbytečně nezpožďujeme platby, že jsme tedy solventní společnost, která umí i vybírat pojistné. A svědčí to o tom, že dokážeme nasmlouvat takové podmínky úhrad, že si můžeme dovolit platit i tu nejnákladnější zdravotní péči. Ačkoli to laická veřejnost zatím příliš nevnímá – není to zase tak obvyklé. Všechny zdravotní pojišťovny nejsou v tak dobré finanční kondici.

Vnímáte v českém systému zdravotnictví posun v oblasti eHealth? Těšíte se na elektronickou preskripci?

Až bude elektronická preskripce u nás běžnou záležitostí, předpokládám, že přinese dokonalý přehled do systému předepisování léků, včetně toho, že odpadne neefektivní a opakovaná preskripce nevhodných léčivých preparátů. Takže ano, já se těším.

Myslíte si, že když lidé mohou znát přehled čerpání zdravotní péče, že budou více pečovat o své zdraví? Nebo se třeba chovat zodpovědněji při sportu?

Je pravda, že lidé si stále více hlídají výpisy vykázané péče a to, kolik to pojišťovnu stálo. Oznamují nám nesrovnalosti. Ale skutečný efekt – snížení nadužívání péče či naopak zvýšení zodpovědnosti za své zdraví – by podle mě přineslo zavedení určité finanční spoluúčasti na zdravotní péči. A pak především to, pokud by pojišťovny měly možnost odměnit klienty za zodpovědný přístup ke svému zdraví, například za pravidelné absolvování preventivních prohlídek všech typů. Tady jsem o efektivitě skutečně přesvědčen.

**

MUDr. David Kostka, MBA, až do svého jmenování generálním ředitelem v říjnu loňského roku působil ve Zdravotní pojišťovně Ministerstva vnitra ČR (ZPMV) ve funkci ředitele odboru strategie a byl statutárním zástupcem generálního ředitele. Je doktorem medicíny, atestovaným chirurgem. Tuto profesi vykonával jedenáct let. V roce 1997 vstoupil do oblasti zdravotního pojištění. Shodou okolností začínal právě v ZPMV jako ředitel odboru zdravotní politiky. Postupně působil na manažerských pozicích v dalších zaměstnaneckých zdravotních pojišťovnách. „Skutečnost, že jsem pracoval jako lékař i jako manažer pojišťovny, mi dává do rukou silný nástroj pro řízení zdravotní pojišťovny – totiž znalost obou prostředí, jak potřeb lékařů, tak i možností pojišťovny. Věřím, že právě tyto znalosti mi pomohou při řízení největší zaměstnanecké zdravotní pojišťovny. Jsem připraven udělat maximum pro další rozvoj ZPMV a především pro zajištění kvalitní a dostupné zdravotní péče jejím klientům,“ uvedl před svým nástupem do funkce generálního ředitele David Kostka. „Jsem rád, že pojišťovnu přebírám v dobré kondici, prosperující, bez závazků, s nejvyšší efektivitou práce a nejnižšími provozními náklady ze všech zdravotních pojišťoven v ČR a s výrazně přibývajícím počtem klientů,“ uvedl při svém nástupu do funkce generálního ředitele. (Zdroj: ZPMV)

Ohodnoťte tento článek!