Jednání o protonu se zastavilo na sporu o indikace a diagnózy

Nakročení ke vstřícným jednáním zmrazila nedohoda obou stran nad tím, kdo bude protonovou léčbu indikovat a která autorita má stanovit seznam diagnóz, u nichž bude tato terapeutická metoda použita. Proton Therapy Center Czech (PTC) chce mít obojí ve své režii, VZP prosazuje názor lékařů KOC a odborné společnosti.

Pražské protonové centrum minulý týden ohlásilo, že souhlasí se standardní smlouvou Všeobecné zdravotní pojišťovny. „PTC vyšlo vstříc VZP ve všech požadavcích. Pokud její ředitel Zdeněk Kabátek návrh smlouvy, která je standardní i pro jiná specializovaná pracoviště, akceptuje a předloží ji správní radě ke schválení, bude nejlepší onkologická péče dostupná i klientům VZP a protonové centrum bude moci stáhnout žaloby navrhované k arbitráži,“ uvedl mluvčí PTC Vladimír Šulc s tím, že centrum souhlasí s 5letým trváním smlouvy a akceptovalo rovněž cenu za léčbu. „Návrh smlouvy, kterou má vedení VZP k dispozici, řeší všechny body včetně způsobu, jakým je pacient k léčbě indikován,“ dodal mluvčí Šulc.

Na svém webu vyvěsila smlouvu také VZP. „Jedná se o standardní podobu smluvního vztahu uzavíranou mezi VZP a poskytovateli zdravotních služeb. Tato smlouva plně reflektuje doporučení Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky (SROBF), která je v daném oboru nejvyšší odbornou autoritou,“ uvedl ke smlouvě mluvčí VZP Oldřich Tichý.

Kdo stanoví indikaci?

Vstřícnost obou stran ovšem skončila ve chvíli, kdy se měly dohodnout na způsobu indikace pacientů k terapii protonem a autoritě, která stanoví seznam navržených diagnóz. PTC považuje za vstřícné gesto, že o indikaci a léčbě bude rozhodovat lékař PTC a před jejím zahájením si vyžádá stanovisko lékařů komplexního onkologického centra. „Navrhované řešení je v radiační onkologii obvyklé. Za potvrzení indikace je odpovědný lékař se specializovanou způsobilostí v radiační onkologii a se zkušeností s protonovou radioterapií. Pacienti s danou diagnózou jsou indikovaní k radioterapii na základě kooperace s příslušným indikačním týmem, tedy s KOC. Nevidíme žádný důvod, aby protonová léčba byla výjimkou,“ uvedl místopředseda výboru SROBF a hlavní lékař PTC Jiří Kubeš.

Také VZP považuje svůj návrh za vstřícný, ale požaduje, aby pacienta vždy indikovalo komplexní onkologické centrum a diagnózy stanovovala SROBF. „Mrzí nás, že majitelé protonového centra v Praze nepřistoupili na dnešním jednání na náš vstřícný návrh, který plně kopíruje stanoviska nejvyšších odborných autorit v čele se SROBF, a dále trvají na tom, že objem péče má být plně pod kontrolou majitelů tohoto soukromého zdravotnického zařízení,“ uvedl po jednání mluvčí Tichý. Stanovisko VZP (indikaci z KOC a seznam diagnóz dle SROBF) poté podpořila na svém jednání také správní rada.

MZ iniciovalo vznik komise

Vyjednávání tak opět skončilo patem. Ministerstvo zdravotnictví poté oznámilo, že resort založil Komisi pro protonovou terapii, jejímž úkolem bude zpracovat ministrovi zdravotnictví návrh doporučení postupu v oblasti indikací a úhrady protonové terapie v České republice. Dle tiskové mluvčí MZ Štěpánky Čechové bude doporučený postup obsahovat především seznam indikací, které jsou vhodné k protonové léčbě, a návrh způsobu úhrady protonové léčby s důrazem na princip maximálního léčebného efektu a účelného vynakládání veřejných prostředků.

„Komise by měla pomoci nastavit pravidla nejen pro protonovou radioterapii v České republice, ale i pro případ ošetření českých pacientů v zahraničí. Jsem si zároveň vědom stavu vyjednávání mezi managementem protonového centra v Praze a VZP, kdy správní rada pojišťovny konstatovala, že zůstávají dvě zásadní oblasti k dořešení. Jde o vymezení diagnóz a o způsob indikace. Právě tyto dosud diskutabilní záležitosti by měly závěry komise vyjasnit,“ uvedl ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček a dodal, že problematiku bude komise řešit také ve spolupráci s výborem pro zdravotnictví PSP ČR.

Předsedou komise je za Ministerstvo zdravotnictví ČR náměstek pro zdravotní pojištění Tom Philipp, své zástupce dále nominují VZP, Svaz zdravotních pojišťoven ČR, ČLK a ČSL JEP. Komise by měla poprvé zasednout během května.

Jednání o protonu se zastavilo na sporu o indikace a diagnózy
Ohodnoťte tento článek!