Jubilejní ples ČLK a LOK-SČL

Již 20. reprezentační ples lékařů českých se konal v sobotu 23. 1. 2016 v paláci Žofín v Praze. O pořadatelství akce se jako každoročně podělila Česká lékařská komora (ČLK) spolu s Lékařským odborovým klubem – Svazem Českých lékařů (LOK-SČL).

Během plesu byla předána výroční Cena LOK-SČL za statečnost za rok 2015. Předsednictvo LOK-SČL vybralo chirurga z pražské Nemocnice Na Františku MUDr. Tomáše Šebka, který se opakovaně zúčastnil humanitárních misí organizace Lékaři bez hranic (MSF) na Haiti a v Afghánistánu.
Tomáš Šebek je zástupcem všech českých lékařek a lékařů, kteří se spolu s MSF účastní jejich humanitárních misí v obtížných a často nebezpečných podmínkách epidemií, přírodních katastrof a válečných konfliktů.
Prezident ČLK Milan Kubek při té příležitosti vyzval lékařskou obec, aby humanitární organizaci podpořili. Komorová organizace šla příkladem a Lékařům bez hranic předala peněžní dar v hodnotě 300 tisíc korun. Ředitel české kanceláře MSF Pavel Gruber ocenil, že finanční dar pro nezávislou organizaci věnovali právě lékaři.

Oceněný Tomáš Šebek s Martinem Engelem a Milanem Kubkem

Ohodnoťte tento článek!