K dispozici je nová vakcína proti HPV infekci

Infekce lidským papilomavirem (HPV) jsou příčinou téměř všech zhoubných nádorů děložního hrdla. Každým rokem u nás tímto karcinomem onemocní asi 1000 žen a 400 jich na tuto nemoc umírá. Na rozdíl od jiných typů rakoviny se však proti nádorům způsobeným HPV lze chránit.

Lidský papilomavirus je velmi rozšířený virus přenášený pohlavním stykem, který napadá muže i ženy. Během života se jím nakazí až 80 % populace, a ačkoli s ním většina se jedinců vypořádá, u některých se vyvine karcinom.

Prevence je možná

Gynekologové provádějí tradičně screening přednádorových stavů, který dokáže včas odhalit změny předcházející nádoru. Polovina žen však na pravidelné každoroční prohlídky nechodí – většina nádorů děložního hrdla se přitom vyskytuje u žen, jež prevenci opomenuly.
Nejde ovšem pouze o karcinom děložního hrdla, papilomaviry také způsobují až 90 % případů rakovin análního otvoru, 70 % případů rakovin vaginy a 40 % případů rakovin vulvy, u kterých screening není možný.

Nová vakcína

Česká republika je první zemí v Evropě, kde je již dostupná nová vakcína proti HPV – Gardasil 9. Ta poskytuje ochranu proti 9 typům HPV. „Získáváme tak očkování proti 90 procentům původců karcinomu děložního hrdla,“ řekl předseda Sdružení soukromých gynekologů ČR MUDr. Vladimír Dvořák, Ph. D. „Pokud existuje jakákoli možnost cíleně zabránit vzniku zhoubného onemocnění, má smysl do ní investovat. Neexistuje žádná zázračná pilulka, která by nádorům předcházela, je třeba využít možností, které se nám v současnosti nabízejí,” podotýká doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc., z Onkologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Očkování výrazně zvyšuje ochranu proti dalším karcinomům – vulvy, vaginy, anu, penisu, hlavy a krku a chrání také před vznikem genitálních bradavic.

Výskyt nádorů krku a hlavy stoupá

Varující je fakt, že v posledních 15–20 letech se zvyšuje počet lidí s nádory hltanu. Ty se nyní objevují i u lidí mladších, s vyšším vzděláním, kteří pijí méně alkoholické nápoje a nekouří. „Je to dáno tím, že infekce HPV je čím dál častější,“ říká MUDr. Michal Zábrodský z Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol. Prevencí vzniku této podskupiny nádorů je jednoznačně očkování.

Ohodnoťte tento článek!