Kalendář akcí nelékařských zdravotnických pracovníků – prosinec 2014

Pořádá-li vaše společnost odbornou konferenci, seminář, přednáškový večer atd., o kterých by profesní kolegové rozhodně měli vědět, zašlete prosím základní informace na e-mail: jilkova@mf.cz
VA Diabetes mellitus – nové nutriční zásady

1.–5. prosince 2014 Téma: Nové poznatky o průběhu a vývoji onemocnění DM, změny metabolických pochodů jednotlivých substrátů živin a nutrientů (vitaminů a nerostných látek). Účinek inzulinu, inzulinová rezistence, malnutrice u diabetiků, volba nutriční podpory, enterální výživa pro diabetiky, parenterální výživa při těžkých stavech. Inovace v dietním režimu ambulantních diabetiků. Úpravy v těhotenství, při sportu, při časovém posunu. Dietoterapie v návaznosti na druhy inzulinu, aplikačních místech a problémy s jeho vstřebáváním, aplikační pomůcky, měřicí technika. Dietní režim u jednotlivých věkových kategorií (od dětství po stáří). Edukace jednotlivých věkových skupin.
Pořadatel: NCO NZO Brno Místo konání: Brno Kontakt: Ludmila Skoumalová, tel.: 543 559 583, skoumalova@ nconzo.cz, www.nconzo.cz

CK Národní onkologický registr (NOR), sběr a validace dat ve spádových pracovištích NOR

1.–5. prosince 2014 Téma: Organizace onkologické péče v ČR, Epidemiologie zhoubných nádorů v ČR, Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdrav. problémů TNM, patologické nálezy – hlídací mechanizmy hlášenky, Incidence a hlášení zhoubných novotvarů, kódování, hlášení KOH – dispenzární péče. Informační systém pro analytické zpracování dat NOR. Incidence a mortalita, hlášení zhoubného novotvaru – význam parametrů. Platná legislativa pro NOR a ochrana osobních dat. Praktické plnění a kontrola hlášení NOR, nejčastější chyby, aplikace kontrolních funkcí. Pořadatel: NCO NZO Brno Místo konání: Brno Kontakt: Ing. Alena Obstová, tel.: 543 559 517, obstova@ nconzo.cz, www.nconzo.cz

Zavádění a možnosti využití supervize v ošetřovatelství

2. prosince 2014 Pořadatel: Thomayerova nemocnice Praha Místo konání: Thomayerova nemocnice Praha Kontakt: Jaroslava Poláková, tel.: 605 235 788, jaroslava.polakova@ftn.cz, www.ftn.cz/vzdelavani

Prohlubující kurz bazální stimulace

5. prosince 2014 Pořadatel: Thomayerova nemocnice Praha ve spolupráci s Institutem Bazální stimulace Místo konání: Thomayerova nemocnice Praha Kontakt: Jaroslava Poláková, tel.: 605 235 788, jaroslava.polakova@ftn.cz, www.ftn.cz/vzdelavani

CK Prevence a analýza rizik v zařízeních poskytujících zdravotní služby

5.–7. prosince 2014 Téma: Management rizik. Analytické nástroje k identifikaci a prioritizaci rizik. Krizová připravenost a prevence kriminality ve zdravotnickém zařízení.
Bezpečnost péče a akreditace SAK ČR. Praktické nácviky použití analytických nástrojů.
Pořadatel: NCO NZO Brno Místo konání: Brno Kontakt: Ing. Alena Obstová, tel.: 543 559 517, obstova@ nconzo.cz, www.nconzo.cz

SV Perioperační péče

8.–12. prosince 2014 Pořadatel: NCO NZO Brno Místo konání: Brno Kontakt: Alena Muthsamová, tel.: 543 559 586, muthsamova@nconzo.cz, www.nconzo.cz

SV Intenzivní péče

8.–12. prosince 2014 Pořadatel: NCO NZO Brno Místo konání: Brno Kontakt: Lucie Kudličková, tel.: 543 559 587, kudlickova@ nconzo.cz, www.nconzo.cz

Ohodnoťte tento článek!