Kalendář akcí odborných lékařských společností – leden 2015

Pořádá-li vaše společnost odbornou konferenci, seminář, přednáškový večer atd., o kterých by profesní kolegové rozhodně měli vědět, zašlete prosím základní informace na e-mail: miksova@mf.cz

Prague Angio 2015

6. 1. 2015/Praha Místo konání: Sál Autoklubu ČR, Opletalova 29 Pořadatelé: Česká angiologická společnost ČLS JEP, 2. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN za podpory Nadačního fondu VFN Kontakt: http://int2.lf1.cuni.
cz/pragueangio

Třeboňské revmatologické dny 2015

Reaktivní artritidy, imunodeficience u revmatických chorob, hematologická manifestace autoimunitních onemocnění, virová onemocnění a artritida, zobrazovací metody a punkční technika, revmatochirurgie, pracovní kazuistiky 7.–9. 1. 2015/Třeboň Místo konání: Konferenční centrum městských slatinných lázní Aurora Pořadatelé: Česká revmatologická společnost ČLS JEP, interní oddělení Nemocnice České Budějovice, Lázně Aurora Třeboň Kontakt: www.revmatologickaspolecnost.cz; www.congressprague.cz

57. česko-slovenská psychofarmakologická konference

7.–11. 1. 2015/Jeseník Místo konání: Priessnitzovy léčebné lázně Jeseník Pořadatel: Česká neuropsychofarmakologická společnost Kontakt: www.cnps.cz

Prevence ischemické choroby srdeční od dětského věku

28. celostátní seminář 8.–10. 1. 2015/Poděbrady Místo konání: Hotel Lázeňská kolonáda Pořadatel: Galén-Symposion, s. r. o., pod odbornou záštitou pracovní skupiny pediatrické kardiologie České kardiologické společnosti a ve spolupráci s Českou společností pro aterosklerózu Kontakt: www.gsymposion.cz

15. konference fetální medicíny

9. 1. 2015/Praha Místo konání: Kongresový sál Nemocnice Na Homolce Pořadatel: Česká společnost pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii ČLS JEP Kontakt: www.csupg.cz

12. zimní urologické sympozium

Andrologie, karcinom prostaty, inkontinence, neurourologie, pánevní bolest, nádory ledvin, infekce, litiáza, pedourologie, nádory varlat a penisu, nádory močového měchýře 11.–15. 1. 2015/Špindlerův Mlýn – Bedřichov Místo konání: Harmony Club Hotel Pořadatelé: Urologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol v Praze Kontakt: www.congressprague.
cz/zus2015

23. třeboňský mezioborový seminář

Infekce vyvolané mykobakteriemi a stafylokoky, antibiotika proti multirezistentním bakteriím 12.–14. 1. 2015/Třeboň Místo konání: Kongresové centrum městských slatinných lázní Aurora Pořadatel: Společnost infekčního lékařství ČLS JEP Kontakt: www.tmos.cz

Balintovská skupina intenzivní

13. 1. 2015/Praha Místo konání: Středisko psychoterapeutických služeb Břehová Pořadatel: Balintovská sekce České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP Kontakt: www.cls.cz

Kabrhelův večer

Data a znalosti v elektronickém zdravotnictví, multicentrické studie výskytu nádorů ledvin, slinivky břišní a hlavy/ krku, zvláštní očkování proti virové hepatitidě B u studentů 1. LF UK, závislost na tabáku – epidemiologické a terapeutické hledisko, riziko expozice azbestu v praxi… 14. 1. 2015/Praha Místo konání: Velký sál Lékařského domu Pořadatel: Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN, ve spolupráci s pracovní skupinou pro prevenci a léčbu závislosti na tabáku ČLS JEP Kontakt: www.cls.cz

20. dny RAPPL

Dny rinologie, alergologie, pneumologie, praktického lékařství a lázeňství: neobvyklé případy nádorů dýchacích cest, ušní šelesty a poruchy sluchu – jak postupovat, akutní stavy 15.–17. 1. 2015/Karlova Studánka Pořadatelé: Česká lékařská komora, rinologická sekce České společnosti ORL a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP, Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP, Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP, Státní léčebné lázně Karlova Studánka Kontakt: www.otolaryngologie.cz

Arytmologie pro praxi

Implantabilní kardioverter – defibrilátory: kdy, u koho a jak 16. 1. 2015/Praha Místo konání: FN Motol, kinosál v budově ředitelství, 2. patro Pořadatel: Kardiologická klinika 2. LF UK a FN Motol Praha Kontakt: www.gsymposion.cz

Otologický a otoneurologický kurz

Anatomie spánkové kosti, rozdělení chirurgických přístupů v otologii, myringoplastika, tympanoplastika, vyšetřovací algoritmus pacientů se závratí, tinitus, kochleární implantace, vestibulární schwannom, otogenní komplikace… 19.–22. 1. 2015/Praha Místo konání: Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol, Modrý pavilon, komunikační uzel „B“, podlaží minus 1, posluchárna Pořadatelé: Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol, katedra ORL IPVZ, otologická sekce České společnosti ORL a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Kontakt: www.otolaryngologie.cz

Prague ONCO 2015

6. pražské mezioborové onkologické kolokvium: genomika, imunoterapie, karcinom prsu, kolorektální karcinom, karcinom plic, hematoonkologie, onkogynekologie, karcinom prostaty… 21.–23. 1. 2015/Praha Místo konání: Clarion Congress Hotel Pořadatel: 1. LF UK Praha, ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Praha Kontakt: www.pragueonco.cz

8. středomoravské dny laboratorní medicíny

22.–23. 1. 2015/Kouty nad Desnou Pořadatelé: Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP, Šumperská nemocnice, a. s.
Kontakt: Ing. Luděk Šprongl; e-mail: ludek.sprongl@sun.
agel.cz; www.cskb.cz

15th Live and Video Surgery

23.–24. 1. 2015/Praha Místo konání: Kongresový sál Ústřední vojenské nemocnice Pořadatelé: Česká oftalmologická společnost ČLS JEP, Ústřední vojenská nemocnice Praha Kontakt: doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc., FEBO; e-mail: jiri.pasta@ uvn.cz; www.oftalmologie.com

16. dny dětské endokrinologie

Kazuistický seminář pro lékaře i sestry 23.–24. 1. 2015/Ostrava Místo konání: Clarion Congress Hotel Pořadatelé: Pracovní skupina dětské endokrinologie České pediatrické společnosti ČLS JEP, Klinika dětského lékařství FN Ostrava, LF Ostravské univerzity v Ostravě Kontakt: www.detskylekar.cz

Základy radiologie / Novinky v radiologii

Specializační kurz: RTG, CT, skiaskopicko-skiagrafická vyšetření, popis radiologického vyšetření, prostý snímek skeletu… 26.–30. 1. 2015/Brno, Olomouc Místo konání: Výuková místnost Radiologické kliniky LF MU a FN Brno (2. nadzemní podlaží výškové budovy), posluchárna Radiologické kliniky LF UP a FN Olomouc (budova B, přízemí) Pořadatelé: Radiologická klinika LF MU a FN Brno, Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc Kontakt: www.crs.cz

2. konference Neurologie pro praxi

Demence a Alzheimerova nemoc, Parkinsonova nemoc, nádorová onemocnění, neuroonkologie, kontroverze, neuromuskulární problematika, ischemické ikty, léčba bolesti… 28.–29. 1. 2015/Plzeň Místo konání: Kongresové centrum Parkhotelu Pořadatelé: Solen, s. r. o., časopis Neurologie pro praxi Kontakt: www.solen.cz

18. olomoucké onkologické dny

29.–30. 1. 2015/Olomouc Místo konání: Velká posluchárna Teoretických ústavů LF UP Olomouc Pořadatelé: Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF UP a FN Olomouc, Česká společnost maxilofaciální chirurgie ČLS JEP, oblastní stomatologická komora v Olomouci Kontakt: www.mfch.cz

Masterclass in Molecular Oncology

29.–31. 1. 2015/Praha Místo konání: Hotel Park Inn Kontakt: www.linkos.cz

Vzdělávací seminář SVL ČLS JEP

Choroby komplikující kardiovaskulární onemocnění. Léčba a prevence osteoporózy.
Termíny a místa konání: 5. 1. 2015 Zlín 8. 1. 2015 Liberec, Ústí nad Labem, Karlovy Vary 10. 1. 2015 Brno, Olomouc 13. 1. 2015 Pardubice 14. 1. 2015 Jihlava 15. 1. 2015 Hradec Králové, Praha 17. 1. 2015 Plzeň 21. 1. 2015 Praha, České Budějovice 22. 1. 2015 Ostrava Kontakt: www.svl.cz

Ohodnoťte tento článek!