Kam směřuje dětská paliativní péče v ČR?

O současném stavu a možnostech dětské paliativní péče v ČR debatovali na půdě Senátu účastníci semináře, který 25. září pořádal Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku za odborné spolupráce České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP. Společnost definovala hlavní i krátkodobé cíle nezbytné pro zkvalitnění paliativní péče.

Primářka MUDr. Mahulena Mojžíšová, předsedkyně pracovní skupiny pro dětskou paliativní péči České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP (ČSPM ČLS JEP), připomněla, že paliativní péče nemá jen somatickou dimenzi, ale rovněž spirituální a psychologickou, jež se týkají celé rodiny dětského pacienta. V ČR, stejně jako v ostatních zemích, ale chybějí empirická data. Odhaduje se, že u nás žije kolem 3000 umírajících dětí.
Účastníci panelové diskuse se shodli na tom, že dětská paliativní péče představuje v rámci péče o pacienta stále okrajové téma. Ve společném usnesení proto konstatovali, že je pro kvalitu péče nezbytné, aby v nemocnicích vznikly paliativní týmy a lůžka akutní péče. Všichni diskutující vyzvali MZ ČR, aby ve spolupráci s jinými resorty podpořilo vznik systému úhrady multidisciplinární paliativní péče v lůžkových zdravotnických zařízeních a aby definovalo sítě poskytovatelů paliativní péče, které na celostátní i regionální úrovni dokážou poskytnout dostupnou a komplexní péči. Podpořit by se rovněž mělo sestavení pracovní skupiny, jejímž cílem je vypracovat Národní strategii paliativní péče. Téma by také mělo být prosazeno do systému pregraduálního a postgraduálního vzdělávání. Diskutující se shodli na tom, že není potřeba vytvářet nové zákony, ale implementovat paliativní péči do stávajícího systému zdravotní péče.

Ohodnoťte tento článek!