Kam v zimě za vzděláváním?

Přinášíme výběr ze seznamu kurzů, které pořádá Česká lékařská komora, místa jejich konání a počet přidělených kreditních bodů do systému celoživotního vzdělávání.

Nové poznatky – aktuální stav dermatovenerologie a problematika revizní činnosti Datum akce: 24. 1. 2017 Místo konání: Budějovická 15, Praha 4, Hotel ILF Pořadatel: IPVZ Garant: MUDr. Jan Calta Počet kreditů: 6 Reforma psychiatrické péče Datum akce: 24. 1. 2017 Místo konání: Ústavní 91, Praha 8, Psychiatrická nemocnice, katedra psychiatrie – pavilon 27, první patro Pořadatel: IPVZ Garant: doc. MUDr. Jiří Beran, CSc.
Počet kreditů: 6 XVII. Live a Video Surgery Datum akce: 27.-28. 1. 2017 Místo konání: Kongresové centrum ÚVN Praha – Střešovice Pořadatel: Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Garant: doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc., FEBO, přednosta kliniky Počet kreditů: 12 Úzkostné a afektivní poruchy v dětském a dorostovém věku Datum akce: 27. 1. 2017 Místo konání: Budějovická 15, Praha 4, Hotel ILF Pořadatel: IPVZ Garant: prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc. Počet kreditů: 6 Seminář KARIM Datum akce: 27. 1. 2017 Místo konání: Aula FN v Plzni Pořadatel: KARIM FN Plzeň Garant: doc. MUDr. Ivan Chytra, CSc.
Počet kreditů: 3 Kurz rehabilitace spastické parézy A Datum akce: 27.-28. 1. 2017 Místo konání: EuroPainClinics, Starochodovská 91, Praha 4 Pořadatel: As. MUDr. Martina Hoskovcová, Ph. D.
Garant: As. MUDr. Martina Hoskovcová, Ph. D., prof.
MUDr. Robert Jech, Ph. D.
Počet kreditů: 12 18. dny dětské endokrinologie Datum akce: 27.-28. 1. 2017 Místo konání: Hotel Zlatá štika, Pardubice Pořadatel: Univerzita Palackého v Olomouci Garant: prof. MUDr. Jan Lebl, CSc., FCMA Počet kreditů: 11 Funkční vyšetření v pneumologii Datum akce: 28. 1. 2017 Místo konání: Ordinace pneumologie a diagnostiky plicních funkcí, Závodu míru 582, Karlovy Vary Pořadatel: Česká lékařská komora, Oddělení vzdělávání ČLK Garant: MUDr. Jan Chlumský, Ph. D.
Počet kreditů: 6 1. Sokolovský pediatrický den Datum akce: 28. 1. 2017 Místo konání: Gymnázium Sokolov, Husitská 2053, Sokolov Pořadatel: NEMOS Sokolov s.r.o., Dětské oddělení Nemocnice Sokolov Garant: MUDr. Luboš Vaněk Počet kreditů: Jediná jistota je stálá změna (i ve zdravotnictví) Datum akce: 28. 1. 2017 Místo konání: Oválná pracovna ČLK, Lékařská 2, Praha 5 Pořadatel: Česká lékařská komora, Oddělení vzdělávání ČLK Garant: MUDr. Marcela Černá Počet kreditů: 5 Teorie II. psychoanalytického myšlení – 5. blok Datum akce: 28. 1. 2017 Místo konání: SPS Břehová, Břehová 3, Praha 1 Pořadatel: ČSPAP – Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii Garant: MUDr. David Holub Počet kreditů: 6 Aktuality z posudkové medicíny a sociálního zabezpečení pro západočeské zdravotníky Datum akce: 28. 1. 2017 Místo konání: Šafránkův pavilon, Alej Svobody 31, Plzeň Pořadatel: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni Garant: Doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph. D.
Počet kreditů: Neodkladná resuscitace a urgentní stavy Datum akce: 1. 2. 2017 Místo konání: Oranžérie, Lázně Hodonín, p. o. Pořadatel: OS ČLK Hodonín a RZP,a s. Trenčín Garant: MUDr. Milan Brázdil Počet kreditů: 6 Sympozium ke Světovému dni proti rakovině – Nádorová onemocnění hlavy a krku Datum akce: 1. 2. 2017 Místo konání: Lékařský dům ČLS JEP, Sokolská 31, Praha 2 Pořadatel: Liga proti rakovině Praha, z. s., ve spolupráci s Českou lékařskou společností J. E. P.
Garant: prim. MUDr. Miloslav Pála, Ph. D., MBA Počet kreditů: 6 Akrální koaktivační terapie u kojenců a dětí Datum akce: 9. 2. 2017 Místo konání: ACT centrum s. r. o., nám. 5. května 2/12, Čelákovice Pořadatel: ACT centrum s.r.o. Garant: MUDr. Pavel Drlík Počet kreditů:

Ohodnoťte tento článek!