Kardiochirurgové z IKEM drží světové prvenství

Lékaři z Kardiocentra Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) zahájili nový trend v operaci srdce – jako první na světě začali u pacientů se srdečním selháním zavádět Heartmate III malým řezem mezi žebry.

aktuality

Rychlejší hojení, menší bolesti a méně komplikací – to je jen malý výčet toho, co nový přístup při implantaci dlouhodobé levostranné srdeční podpory HeartMate III přináší pacientům s diagnózou srdečního selhání. První operaci miniinvazivním přístupem (namísto přístupu skrz plně otevřený hrudník) provedli čeští kardiochirurgové ve spolupráci s německými odborníky v květnu tohoto roku. Pro sedmdesátiletou pacientku se stal HeartMate III po diagnóze velmi pokročilého selhání srdce jedinou nadějí na zlepšení kvality života.
IKEM získá v rámci pokračování úspěšné studie bezplatně srdeční podporu pro minimálně dalších 5 nemocných.

Co je HeartMate III

Jedná se o nejnovější typ dlouhodobé srdeční podpory, který byl v Česku poprvé implantován v červenci 2014. Je určen primárně pro pacienty, kterým by jiné dostupné metody v rámci současných pravidel poskytování léčby v České republice už neměly co nabídnout. V rámci klinické studie zaměřené právě na destinační terapii, tedy permanentní léčbu (tito pacienti nejsou vzhledem k věku nebo dalším vážným onemocněním vhodnými kandidáty na transplantaci srdce) dostalo tuto levostrannou srdeční podporu už celkem 11 nemocných. „Novinka jim zajišťuje mnohem lepší zdravotní stav a kvalitu života a zvýšila i jejich dlouhodobé přežití. Unikátní je plně magnetické zavěšení turbíny čerpadla – tedy eliminace ložisek, která částečně poškozují krevní elementy a zároveň jsou limitujícím faktorem trvanlivosti pump. Jako jediný přístroj svého druhu tento typ umožňuje vytváření umělé pulzní vlny, která má pro organismus pravděpodobně řadu výhod v případě použití čerpadla v trvání mnoha let,“ popisuje výhody novinky hlavní investigátor evropské studie a zástupce přednosty Kardiocentra IKEM doc. MUDr. Ivan Netuka, Ph. D.

Miniinvazivní přístup

Nový přístup, tedy využití miniinvazivního chirurgického přístupu, je světovou novinkou a zároveň ukázkou nejnovějších trendů. „Byli jsme vybráni jako jedno ze tří světových center, která dostala možnost navázat na původní pilotní studii, v jejímž rámci jsme implantovali HeartMate III vůbec největší skupině pacientů. Při výběru hrálo roli i to, že jsme měli zkušenost s méně invazivními přístupy u předchozí generace přístrojů. Pro pacienty je to velmi výhodné, a to proto, že je čerpadlo implantováno pouze z malých řezů o velikosti 6–8 centimetrů v mezižebří pod prsem a horní části hrudní kosti. Zmenšuje se tak celková invazivita výkonu, možnost krvácivých komplikací, délka hojení a rekonvalescence. Navíc tím, že zůstává uzavřený osrdečník, zachováváme fyziologický tvar a funkci pravé komory, která je zásadní pro dlouhodobý příznivý efekt te rapie. Mininvazivní přístup je bezpochyby budoucností léčby mechanickou srdeční podporou, dalším krokem je pak zavádění zcela bez nutnosti mimotělního oběhu krve při implantaci,“ vysvětluje docent Netuka.

Šance pro více pacientů

Průměrný věk pacientů s HeartMate III je 69 let a většina (téměř 80 %) jsou muži. To je dáno i tím, že kardiovaskulární onemocnění a především selhání srdce je u mužů výrazně častější než u žen. Podobné je to i v případě implantací ve světě. Od dubna 2003, kdy lékaři IKEM implantovali v Česku první mechanickou srdeční podporu, se mnohé změnilo. Přístroje se zmenšily, technologie je mnohem dokonalejší, fungování efektivnější a především se díky nim výrazně snížil počet pacientů, kteří se na čekací listině nedožijí transplantace srdce. Nemocní se k zákroku dostávají v mnohem lepším stavu, což zvyšuje jejich šance na dlouhodobé přežití.

Ohodnoťte tento článek!