Kardiologie (nejen) pro pacienty

Rozhovor, jenž se opírá o kvalitní informace, je podle kardiologa MUDr. Jana Beneše, Ph. D., klíčem k úspěšné spolupráci mezi lékařem a pacientem. A to nejen na straně lékaře, ale i nemocného, který se musí na léčbě aktivně podílet.

Pacient by měl znát detaily svého onemocnění. Měl by vědět, proč danou léčbu užívá i jaká rizika hrozí, když terapii svévolně přeruší.

A právě zvídavým pacientům je určena kniha MUDr. Beneše Kardiologie (nejen) pro pacienty, již v novém roce vydala Mladá fronta. Přehledně členěná publikace nabízí ucelený zdroj informací o kardiovaskulárních onemocněních, které dnes v České republice představují hlavní příčinu úmrtí. Pacient se díky knize bude lépe orientovat v problematice srdečních chorob a zároveň se dozví, jaké jsou nové léčebné postupy.
Pane doktore, učí se na lékařských fakultách, jak správně hovořit s pacientem? Za mého studia (promoval jsem v roce 2008) se komunikaci s pacienty věnovala prakticky nulová pozornost. Stejně tak i úroveň výuky psychologie a etiky byla velmi slabá. Velmi si přeji, aby se situace změnila. Stejně jako by měla proběhnout diskuse o curriculu na lékařských fakultách, kdy bychom si konečně přiznali, že celou medicínu obsáhnout nelze a že některé informace by stačilo vyučovat pouze volitelnou formou. Množství nových poznatků ve všech oborech neustále přibývá. Právě na ně bychom se měli zaměřit.

Ohodnoťte tento článek!