Karlovarská nemocnice znovu získala status perinatologického centra

Gynekologicko-porodnické oddělení Karlovarské krajské nemocnice má jednu z jedenácti intermediárních jednotek v České republice. Akreditaci perinatologického centra nemocnice získala na 5 let.

Karlovarské perinatologické centrum se specializuje na ženy s rizikovým těhotenstvím a novorozence s porodní hmotností nad 1500 gramů.

Centralizace péče

„Úspěch této péče spočívá v její centralizaci do jednoho místa. Sledujeme maminky samozřejmě už před porodem, aby novorozenec měl co největší šanci pro další život. Udělení statutu pro nás znamená potvrzení kvality poskytované péče,“ uvedl lékařský ředitel karlovarské nemocnice Josef März. Výhodou kvalitní péče v nemocnici je i její rentabilita. „Z ekonomického hlediska je pro nemocnice péče v takovýchto centrech dobře hrazená,“ uvedl náměstek hejtmana Karlovarského kraje Miloslav Čermák.

Spolupráce s dalšími nemocnicemi

Karlovarská nemocnice se stará o nedonošené děti z celého kraje, častými komplikacemi jsou například nevyzrálé plicní funkce, těžší případy novorozenecké žloutenky nebo oběhové problémy. „Personál musí být velmi zkušený, protože stav takového dítěte se velmi rychle mění,“ upozornila krajská neonatoložka Jitka Zejdová.

Karlovarské perinatologické centrum spolupracuje také s Fakultní nemocnicí Plzeň a dětským oddělením Nemocnice Most. V posledních dvou letech vykazuje nulovou úmrtnost novorozenců po porodu.

Ohodnoťte tento článek!