Karlovarský kraj chystá další stamilionové investice

Nemocnice Sokolov.

V Nemocnici Sokolov začne přestavba tří oddělení a zateplení jednoho pavilonu za 50 milionů korun. Kraj se na tom dohodl s provozovatelem zařízení, společností Nemos. Chebská onkologie dostane nový lineární urychlovač.

Celkové náklady by měly dosáhnout necelých 200 milionů korun.

Nové lůžkové oddělení

Stavební úpravy v sokolovské nemocnici se budou týkat zejména přestavby lůžkového očního oddělení, modernizace čeká i ARO a porodnici. Oční oddělení bude po renovaci sídlit na místě bývalého ředitelství. Bude mít 12 lůžek i nezbytné zázemí pro sestry a lékaře. „Vytvoří se tak podmínky pro modernizaci porodnického oddělení, které bude zřízeno v prostorách stávajícího očního oddělení,“ uvedl náměstek hejtmana pro ekonomiku Martin Havel v tiskovém vyjádření.
Počítá se také se zateplením pavilonu B. Po rekonstrukci ARO zde bude umístěno 7 resuscitačních lůžek, nebude chybět ani zázemí pro personál, přístrojovou techniku a skladové prostory pro materiál. V nové porodnici budou k dispozici dva porodní sály, prostory pro novorozence, sekční sál a zázemí pro personál a rodičky.

Lineární urychlovač do Chebu

Do konce roku 2015 chce kraj za přispění města Chebu zakoupit pro oddělení radioterapie a klinické onkologie v Chebské nemocnici moderní lineární urychlovač k ozařování zhoubných novotvarů. Ještě před tím ale bude nutné provést zde stavební úpravy. Přístavba, ve které bude umístěn lineární urychlovač, se plánuje v místě staré a nevyužité kobaltové ozařovny. Tyto stavební práce jsou předběžně vyčísleny na 20 milionů korun. „Lineární urychlovač bude umístěn do nových prostor, aby i v době stavebních úprav pacienti mohli využívat starý přístroj a přestávka pro přepojování na novou techniku byla co nejkratší,“ uvedl náměstek Havel.

Mezitím by mělo být vyhlášeno výběrové řízení na nákup přístroje. Kraj počítá s investicí 80–100 milionů korun. Náměstek hejtmana Karlovarského kraje Miloslav Čermák připomněl, že kraj tento nákup uskuteční na základě garance Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), která mu již dříve přislíbila, že bude hradit onkologickou péči v chebské nemocnici i po roce 2015.

Ohodnoťte tento článek!