Kazuistika u novorozence po porodním traumatu

Porodní traumatismus je způsoben působením mechanických sil za porodu (tlak, stahy dělohy, tah a točení). Charakter a rozsah porodních poranění je velmi široký. Pohybují se od zcela nezávažných bez trvalých následků až po ta, která se kombinují s hypoxií – následky mohou být pak velmi závažné.

V březnu 2010 se v naší nemocnici rodí chlapec E. B. ve 35 + 5 g. t. s porodní hmotností 2240 g, délka neměřena. Pochází z 2. fyziologické gravidity. Matka přijata na porodní sál pro pobolívání v podbřišku, plodová voda zachována, poloha konec pánevní. Porod se rozbíhá spontánně, dochází však k obtížnému vybavení ramének a hlavičky. Vybaven asfyktický chlapec, nedýchající, atonický s bradykardií. Odsáty horní cesty dýchací, prodýchán ambuvakem. AS se ihned upravuje, spontánní ventilace nastupuje až ve 2. minutě. Na porodním sále běžné ošetření. Chlapec má však nápadný otok pravého stehna – pohmatově pravděpodobně fraktura femuru vpravo. Proto přijat na JIPn.
• 1. den – Novorozenec uložen do vyhřátého inkubátoru. Kůže je bledá s poruchou prokrvení, pravá DK výrazně bledá. Po těle jsou patrny četné hematomy – obě DK, pravá HK a na PDK výrazný otok. Při manipulaci chlapec reaguje bolestivostí. Pro rozvíjející se grunting s tachypnoí nutno podat inhalačně 28 % kyslíku do inkubátoru, během noci kyslík vysazen. Fyziologické funkce stabilní – AS 130´, TK neinvazivní v normě, je jen mírně termolabilní. Zaveden UVC pro zajištění parenterální výživy, analgosedace proti bolesti. Dle rtg vyšetření fraktura diafýzy vpravo, fraktura claviculae vpravo (viz obr. 1, 2, 3). Po telefonické domluvě s ortopedickým lékařem FN Brno dána chlapci tahová náplasťová fixace. Bylo nutné sledovat prokrvení PDK. Chlapec se začíná krmit OMM, stravu zatím toleruje. Močí méně, stolice smolková odešla na porodním sále. Dle sono břicha bez volné tekutiny, játra a slezina bpn. V laboratoři zvýšená hodnota kyseliny močové ukazuje na intrapartální hypoxii.
• 2. den – Chlapec je růžový, dobře prokrvený, hematomy promazány Heparoidem. Klidný, při manipulaci reaguje bolestivostí – kontinuálně Tralgit v podpůrné kapací infuzi. Po ortopedickém konziliu naloženy obě DK do OVERHEAD TRAKCE (vertikální extenze). Nutno kontrolovat periferie končetin, zda jsou dobře prokrveny, teplota prstíků, hybnost a otok. Zadeček se nesměl dotýkat podložky. Další ortopedické konzilium za 2 dny či dle potřeby. Kontroluje se i PHK – prokrvení a otok, omezená hybnost. Chlapec dán na otevřené výhřevné lůžko s výhřevnou poduškou. FF v normě, stravu toleruje, krmí se sondou. Močí, stolice neodešla. Polohuje se mu jen hlava (viz obr. 4–7).
• 3. a 4. den – Kojenec začíná být subikterický, klidný, spíše spavý, při manipulaci bolestínský. DK ve vertikální extenzi, prstíky jsou teplé, dobře prokrvené, jen PDK mírně oteklá. PHK mírně oteklá, tonus na ručce snížen, hybnost je omezena. FF jsou v normě. Stravu toleruje s menšími rezidui. Krmí se sondou. Močí, stolice odešla po podání klyzmatu – OMM + glycerol. Při ortopedické kontrole se závěs upravil, další kontrola za 2 dny.
• 5. a 6. den – Chlapec klidný až apatický. Ikterický dle laboratorních hodnot, naordinována fototerapie 3 hod./3 hod. pauza (viz obr. 8). DK ve vertikální extenzi, prokrvení v normě, hybnost prstíku přítomna. PHK dobře prokrvená, mírně oteklá. Ručkou hýbe, ale hybnost omezena. FF v normě. Parenterální výživa – ionty + Tralgit (UVC zrušen, zavedena periferní žilní linka). Stravu netoleruje, má rezidua. Zkouší se krmit ze savičky, vypije jen malé množství, nutno dosondovat. Močí, dostal opět klyzma – stolice odešla smolková. Ortopedická kontrola – převaz DK, kontrola za 2 dny.
• 7. den – Chlapec klidný, při manipulaci aktivní. DK ve vertikální extenzi, dobře prokrvené, teplé. Stravu začíná tolerovat, k jídlu se hlásí. Ze savičky pije celé dávky. Ráno ještě parenterální výživa – ionty + kontinuálně Tralgit. Během dne periferní žilní linka zrušena. Močí, stolička bilirubinová odchází. Fototerapie během dne zrušena. Neurologické vyšetření – fraktura claviculy vpravo, pravděpodobně paréza či minimální natažení brachiálního plexu – horní typ. Doporučeny šetrné masáže – hlazení ruky, zahřívání ruky, Pyridoxin tbl.
• 8. až 10. den – DK ve vertikální extenzi – dobře prokrvené, bez otoku. PHK dobře prokrvená – při manipulaci hlazení pravé ručky a zahřívání. FF v normě. Stravu toleruje. Močí, stolice odchází bilirubinová. Dle potřeby dostává per os Tramal. Ortopedická kontrola – závěs upraven, další kontrola za 2 dny i s rtg snímky. 10. den rtg a ortopedické vyšetření. Dle rtg snímku postavení hraničně uspokojivé. PDK do sádrové spiky (viz obr. 9 a 10). Kontrola za týden s přesádrováním. 10. den překlad na novorozeneckou intermediální péči.
• 11. až 27. den – Na oddělení IMP na výhřevném lůžku. Klidný, při manipulaci aktivní, k jídlu se hlásí. Na PDK sádrová spika – prstíky růžové, dobře prokrvené, teplé. PHK dobře prokrvená – hlazení a zahřívaní, polohovat ruku do pravého úhlu. Hybnost omezena. Stravu toleruje. Močí, stolice odchází žlutá. Ortopedická kontrola a rtg – přesádrování. Periferie klidná, osové postavení správné. Nachází se svalek v oblasti diafýzy femuru. Kontrola za týden, fixace ponechána ještě 7–10 dní. Za 10 dní měl rtg PDK, sádrová spika sundána. Na IMP se matka s rehabilitační sestrou učí cvičit Vojtovou metodou. Matka ošetřuje, přebaluje a kojí. • 28. až 32. den – 28. den přeložen na novorozenecké oddělení za matkou. Přikládán k prsu, pije dobře. Močí, stolice odchází žlutá. Cvičí Vojtovou metodou. 32. den propuštěn domů. Kontroly v ortopedické a neurologické ambulanci.
• Ošetření doma: Během půlroku chlapec podstoupil v Praze operaci parézy brachiálního plexu s dlouhodobou rehabilitací, kterou prováděla matka. S ručkou pohybuje, jen malý náznak parézy – postavení ručky při chůzi v supinaci k trupu. Fraktura femuru bez patologických známek. Výborně motoricky prospívá. Ve dvou letech chlapec chodí, běhá, poskakuje, vše bez známek traumatického porodu.
Literatura u autorky

O autorovi| Anna Vrbová, DiS., Novorozenecká JIP Krajská nemocnice T. Bati, Zlín, sAndulinka@seznam.cz

Ohodnoťte tento článek!