Kazuistiky aplikace moderní technologie v diabetologii

• Sedmapadesátiletý pacient trpí diabetem 1. typu. Onemocnění léčí již 42 let. Cukrovku 1. typu se u něj nedařilo uspokojivě stabilizovat, hodnoty glykovaného hemoglobinu kolísaly a byly vysoce nad normou. U tohoto pacienta byl diabetes labilní. Proto trpí muž závažnými komplikacemi: retinopatií, nefropatií a neuropatií. Pacient před 5 lety prodělal též léčbu kolorektálního karcinomu, což znesnadňuje úvahy o případné transplantaci slinivky, po které by musel užívat imunosupresiva, čímž se zvyšuje riziko vzniku nádorových onemocnění. Před 2 lety ho postihla cévní mozková příhoda. Lékaři při léčbě pacienta bojují se syndromem nerozpoznávání glykemie a častými hypoglykemickými kómaty, jež muže postihovala v těžké formě několikrát do roka a často trvala i několik hodin. Po trvalém používání senzoru pro kontinuální monitoraci glukózy došlo k výraznému zkvalitnění pacientova života – značně ubylo hypoglykemií, zcela vymizelo upadání do bezvědomí a snížila se labilita diabetu.
• Diabetem 1. typu trpí čtyřiadvacetiletá Michaela, jíž byla nemoc diagnostikována v roce 2011. Původně si aplikovala 4 injekce denně pomocí inzulinového pera, později jí byla nasazena inzulinová pumpa a senzor pro kontinuální monitoraci glykemie. Michaela je aktivní, ráda sportuje. Zatím se u ní neobjevily komplikace diabetu, ale trápí ji časté, zejména noční hypoglykemie, jejichž nástup nedokáže rozpoznat. Přestože si měřila glykemii pomocí glukometru až 8x denně, kompenzace nemoci se zhoršovala, zvyšoval se výskyt hypoglykemií i labilita diabetu. Po nasazení senzoru, který je kombinován s po užitím inzulinové pumpy, došlo jak ke snížení výskytu hypoglykemií, tak i k jejich lepšímu rozpoznávání. Hodnoty glykovaného hemoglobinu klesly na takřka normálních 43 mmol/mol.

Ohodnoťte tento článek!