Kdo je povinen sloužit LSPP?

Chci se zeptat, jestli jako lékař se specializací na všeobecné lékařství, ale jako zaměstnanec s. r. o., kde je druhý lékař odborný garant, společník a jednatel, mám ze zákona povinnost sloužit LSPP.
Svým dotazem patrně směřujete k tomu, zda Vám zaměstnavatel může nařídit nad rámec Vašich „běžných“ povinností sloužit LSPP. Pokud je tomu tak, pak záleží, co přesně máte sjednáno v pracovní smlouvě. Pokud máte jako sjednaný druh práce uvedeno např. jen „lékař“ (bez výslovného vyloučení LSPP), pak se domnívám, že jste povinen vykonávat veškeré činnosti, které mohou pod pojem „lékař“ spadat, tedy i sloužit LSPP, pokud Vám to zaměstnavatel nařídí. Současně by samozřejmě měl být dodržen maximální dovolený rozsah případné práce přesčas podle zákoníku práce.

O autorovi| odpovídá Mgr. Jana Rybáková

Ohodnoťte tento článek!