Kdysi se toho ani za deset let neudálo v medicíně tolik, co nyní během pouhého půl roku

Rozhovor s MUDr. Matejem Škrovinou, Ph. D., primářem chirurgického oddělení.

Proč jste zvolili jako téma XI. sympozia AGEL právě Nové techniky a technologie v medicíně? Co vás na tomto obtížném tématu lákalo?

Toto téma jak aktuální vlastně neustále. Dnes je specializace, řekl bych dokonce atomizace odborností tak patrná, že neexistuje lékař, který by dokázal postřehnout všechny změny v medicíně. Vývoj neustále akceleruje. Na začátku minulého století se ani za deset let neudálo tolik událostí a objevů, které se dnes stanou během pouhého půl roku. Sympozium v relativně krátkém čase umožní různorodému auditoriu obeznámit se s trendy, jež v současnosti dominují napříč všemi specializacemi. Tak byl poskládán i program. Oslovili jsme špičkové odborníky z jednotlivých oblastí medicíny, aby nám představili, co se v jejich oboru děje, kam vývoj směřuje a jaký je jeho předpokládaný směr.

Kde vidíte nejrazantnější vývoj a aplikace technologií do praxe?

Na to mohu odpovědět velmi těžko, protože bych vlastně popřel to, o čem jsem hovořil před chvílí. Dnes už nedokážeme sledovat vývoj napříč všemi specializacemi. Mohu mluvit jen za chirurgii, kde se tento trend jednoznačně týká robotických operací či zobrazovacích metod.

Pocházím z Kopřivnice a pamatuji si, že kdysi nemocnice v Novém Jičíně, ve které působíte, nebyla zdaleka na takové úrovni jako nyní.

Když jsem do Nového Jičína nastoupil, byla to pro mne také obrovská změna, protože předtím jsem působil v třinecké Nemocnici Podlesí, což je opravdu luxusní pracoviště. Za dvanáct let se ale změnilo mnohé. Novojičínská nemocnice je nyní jedním ze specializovaných pracovišť v rámci onkologické péče. S rozvojem programu přišli také noví zaměstnanci a zakoupeny byly rovněž nové technologie. Disponujeme robotickým systémem, máme k dispozici kvalitní diagnostiku, lineární urychlovače. Dalo by se říci, že se naše nemocnice změnila od základu.

Když už jsme u technologií, tak vždy když se o nich hovoří, mluví odborníci o vizích. Řekněte nám, jak vidíte budoucnost zdravotnictví vy?

Je velmi obtížné popsat vize a budoucnost technologií krátce několika větami. Co se týče mého oboru, věřím, že se vydáme cestou větší miniinvazivity a robot je právě jednou z možných variant. Rovněž si myslím, že z pohledu diagnostiky nás čeká ještě kvalitnější předoperační příprava. Dále předpokládám, že v blízké budoucnosti budeme přímo během operačního výkonu promítat jednotlivé anatomické struktury přímo do operačního pole.

**

Sympozium Nové techniky a technologie v medicíně, které proběhlo v Olomouci v Hotelu NH Collection ve dnech 5.-6. 10. 2017, bylo registrováno pro lékařské profese u ČLK dle Stavovského předpisu č. 16, pro nelékařské profese bylo registrováno u POUZP. „Vědecký kongres je kvintesencí celoročního edukačního procesu skupiny v jejím nejširším diapazónu. Přísluší mu proto unikátní autorita vytvářená dlouhodobě na vědecky-odborné rovině,“ uvedl Ing. Tomáš Chrenek, Ph. D., předseda dozorčí rady AGEL a.s.

Matej Škrovina vystudoval medicínu na Jesseniově lékařské fakultě Univerzity Komenského v Martině a doktorské studium na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Má za sebou atestace z chirurgie 1. i 2. stupně, koloproktologie i onkochirurgie. Působil v nemocnicích v Banské Bystrici, Žilině či v Třinci. Nyní je primářem chirurgického oddělení v Nemocnici Nový Jičín a z pozice předsedy organizačního výboru stál za odborným programem letošního vědecko-výzkumného Sympozia AGEL.

Ohodnoťte tento článek!