Ke vzdělávání sester

Na konferenci Aesculap Akademie, která se letos věnovala vzdělávání zdravotníků, hovořila také prezidentka České asociace sester a hlavní sestra Institutu klinické a experimentální medicíny PhDr. Martina Šochmanová, MBA.

Kde vidíte trendy a budoucnost vzdělávání v ošetřovatelství?
Trend ve vzdělávání vidím v propojování a školení multidisciplinárních týmů. Budoucnost vzdělávání je složité predikovat ve chvíli, kdy se legislativní rada vlády ČR zabývá novelou zákona 96/2004, o nelékařských zdravotnických povoláních, který trendy vzdělávání jasně určuje. Ty ale bohužel nejsou v souladu s tím, co bychom si jako odborná společnost představovali, a ani s tím, co potřebuje praxe. Můžeme diskutovat o zkrácení studia pro všeobecné sestry, které je v novele uvedeno. Vadí mi, že se neustále zmiňuje, že kdysi byla čtyřletá střední zdravotnická škola dostatečná a proč se k tomuto trendu nevrátit. Zapomíná se říci, že zastánci tohoto postoje se nemají jak k tomuto trendu vrátit, protože takový typ školy už u nás neexistuje. Střední zdravotnická škola má dnes zcela jinou podobu než dříve. Zatím neznáme rámcový vzdělávací program, není ani zřejmé, co bude obsahem studia všeobecné sestry. Jasné je, že se bude studovat na vyšších odborných školách. Jaká bude náplň studia, jaký bude poměr teorie a praxe, není dosud specifikováno.
Další změna v zákoně, která zasáhne všechny, bude zrušení kreditního systému.
Souvisí nedostatek sester s jejich vzděláváním?
V českém systému ošetřovatelství jsme zavedli vzdělávací systém a další fází změny mělo být rozdělení kompetencí, což ale nenastalo. U jednotlivých kategorií nejsou dodržovány kompetence, všichni dělají všechno. Musíme teď především saturovat nižší zdravotnický personál a multidiscplinární tým správně rozdělit na ošetřovatelky, sanitáře, zdravotnické asistenty, nově praktické sestry. Současným stavem týmu je mnohdy zmaten nejen pacient, ale i mnozí zdravotníci.
Měli bychom nyní dopracovat současné nastavení a nezavádět do systému další novinky (které teď novela zákona zavede), ale zkulturnit a racionalizovat stávající ošetřovatelské týmy.
Kde je ve vzdělávání sester ještě prostor pro zlepšení?
Už na středních, vyšších odborných i vysokých školách. Zapomíná se na praktickou výuku a chybí nácvik dovedností z reálné praxe. Absolventi pak přicházejí do praxe nepřipraveni. Je navíc nutné kvalitně školit samotné mentory v konkrétních kurzech. Praktické dovednosti musejí být stávající sestry schopny absolventy naučit, což tak často není.

Ohodnoťte tento článek!