Kmenové buňky mají budoucnost při léčbě migrény

Ve Fort Lauderdale (Florida, USA) se sešli světoví odborníci zabývající se buněčnou terapií a regenerativní medicínou na prestižní mezinárodní konferenci „Academy of Regenerative Practices“. Pozornost byla zaměřena zejména na diskutovanou bezpečnost a účinnost buněčné terapie v různých oblastech medicíny. Na konferenci vystoupil i průkopník buněčné terapie v České republice prof. MUDr. Jaroslav Michálek, Ph. D., z kliniky Cellthera.

Buněčná terapie neboli podání vlastních kmenových buněk se rozšiřuje po celém světě. Je aplikována u různých onemocnění, včetně ortopedie, očního lékařství a neurologie. Aplikace kmenových buněk je pro pacienta bez jakýchkoliv závažných vedlejších účinků. Léčí-li se například artróza jenom léky proti bolesti, většinou k uzdravení postiženého kloubu nedojde, a naopak pacient skončí na operaci umělého kloubu. U pacientů s umělým kloubem hrozí zvýšené riziko infekčních komplikací, cévní mozková příhoda nebo infarkt. Z dlouhodobého hlediska má pacient s umělým kloubem vyšší riziko vzniku rakoviny.

Na konferenci představila vlastní zkušenosti z oblasti očního lékařství i česká lékařka MUDr. Jitka Pidrmanová, úzce spolupracující s klinikou Cellthera při využití kmenových buněk u některých onemocnění zraku. Ukazuje se, že zejména některá onemocnění sítnice mohou být uzdravena s využitím kmenových buněk. „U pacientů, kteří trpí věkem podmíněnou makulární degenerací sítnice nebo diabetickou retinopatií, dochází k postupné ztrátě zraku a současná medicína jim nedokáže nabídnout účinnou léčbu. Podáním kmenových buněk je možné proces vedoucí ke zhoršování nebo ke ztrátě zraku zastavit a zvrátit k lepšímu,“ vysvětluje Pidrmanová.

Australský odborník MUDr. Ralph Bright seznámil kolegy s převratnými výsledky léčby migrény a dalších neurologických onemocnění u svých pacientů,

včetně roztroušené sklerózy a mozkové mrtvice, pomocí kmenových buněk. Po aplikaci buněčné terapie u nich došlo buď k výraznému zlepšení jejich zdravotního stavu, nebo dokonce k úplnému vyléčení. Kmenové buňky se v tomto případě aplikují nitrožilně.
Zdroj: Cellthera

Ohodnoťte tento článek!