Kniha Praktická oftalmologie

Kniha Praktická oftalmologie, kterou vydala Mladá fronta v edici Medical Services, přináší v čtivé a přehledné formě souhrn nejběžnějších očních vad, jejich klinických příznaků, ale i možností diagnostiky a terapie.

Autorka se zaměřuje na nejčastější vady v populaci (refrakční vady, syndrom suchého oka, katarakt, glaukom, věkem podmíněná makulární degenerace). Zařazeny jsou i kapitoly věnované problematice mezioborové spolupráce oftalmologa a kožního lékaře nebo oftalmologa a internisty.

Důraz je kladen na vyšetření u praktického lékaře v souvislosti s příznaky.

Samostatná kapitola je věnována dětským pacientům.

MUDr. Helena Štrofová

Po promoci působila ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze, kde se věnovala především pacientům s glaukomem.

Má atestaci z očního lékařství.

Pracuje v soukromé oční ambulanci v Praze.

Je členkou České glaukomové společnosti.

Věnuje se dospělým i dětským pacientům. **

Ohodnoťte tento článek!