KNIHY

Vít Procházka et al.

Folikulární lymfom

Rozsah: 200 stran
Cena: 380 Kč ISBN: 978-80-204-4120-1
Vydavatel: Mladá fronta
Edice: Postgraduální medicína

Folikulární lymfom představuje nejčastější maligní lymfom v populaci západní Evropy. Je charakteristický nesmírnou variabilitou klinického průběhu, od doutnajících forem až po agresivní onemocnění. Tato jeho vlastnost je definicí personalizované onkologie: lékař musí citlivě posoudit prognózu nemocného, agresivitu onemocnění a zvolit ze široké palety léčebných přístupů optimální variantu. Během poslední dekády bylo dosaženo mnoha pokroků ve výzkumu biologické podstaty folikulárního lymfomu, role nádorového mikroprostředí a vztahu imunity hostitele k nádorové buňce. Mnoho z těchto teoretických poznatků našlo již své uplatnění v klinické praxi. Monografie má za úkol přehledným a kompaktním přístupem shrnout aktuální poznatky na poli biologie i terapie folikulárního lymfomu. Samozřejmostí je doplnění publikace o přehledné terapeutické algoritmy a schémata.

Jiří Hoch, František Antoš et al.
Koloproktologie vybrané kapitoly
Rozsah: 240
Cena: 550 Kč
ISBN: 978-80-204-4179-9
Vydavatel: Mladá fronta
Edice: Postgraduální medicína

Koloproktologie je významná chirurgická specializace, které se právem dostává stále větší pozornosti zdravotnické i laické veřejnosti. Náplní oboru je diagnostika a operační i neoperační léčba onemocnění tlustého střeva, konečníku a také řiti. Incidence střevních onemocnění stále vzrůstá, ale rychle se vlivem narůstajících znalostí průběhu koloproktologických afekcí a pokroku technických možností diagnostiky a léčby mění i léčebné výsledky. Připravovaná publikace je nejaktuálnější revue prací, která rozebírá závažná témata diagnostiky a léčby břišních katastrof střevního původu, krvácení do dolní části zažívacího traktu, komplikací stomií či anastomózy. Novinky se týkají nových staplerů, zatím nejdokonalejší metody kontroly bezpečnosti anastomózy, a alternativy řešení anorektálních píštělí a defektů. Významná část publikace je věnována kontrole kvality nejen v kolorektální chirurgii. Autory publikace jsou respektovaní specialisté v oboru.

Jan Mraček
Dekompresivní kraniotomie
Rozsah: 211 stran
Cena: 490 Kč
ISBN: 978-80-7492-264-0
Vydavatel: Galén

Monografie shrnuje současný stav znalostí o dekompresivní kraniektomii, neurochirurgickém výkonu, který v posledních letech zažívá renesanci. I tak je stále doprovázen řadou kontroverzí.
Nejrozsáhlejší kapitola publikace rekapituluje současné poznatky o indikaci zákroku u nejrůznějších patologických stavů. Zvláštní kapitola je věnována neuromonitoraci, která má v současné době nezastupitelné postavení v indikaci. Text doprovázejí četné ilustrace, přehledné tabulky a pestrá obrazová dokumentace. Kniha přináší komplexní zdroj informací pro neurochirurgy, neurology, lékaře intenzivní péče a radiology.

Pavel Kosatík, Michal Kolář
Jan Masaryk – pravdivý příběh
Rozsah: 360 stran + 32 stran přílohy
Cena: 289 Kč
ISBN: 978-80-204-2045-9
Vydavatel: Mladá fronta

Podnětným a objevným líčením vztahu a vývoje meziválečné československé diplomacie, situace v západním odboji za druhé světové války nebo činnosti tzv. Národní fronty po roce 1945 vsazují autoři „pravdivý příběh“ Jana Masaryka do širších souvislostí našich i světových dějin. Po rozebraném prvním i druhém vydání vychází nyní kniha znovu, tentokrát doplněná o reflexi dosavadního stavu bádání o smrti Jana Masaryka.

Jarmila Kelnarová, Eva Matějková, Gabriela Vojkovská
Speciální pedagogika pro zdravotnické obory
Rozsah: 106 stran
Cena: 190 Kč
ISBN: 978-80-7492-273-2
Vydavatel: Galén

Předkládaná moderní a stručná učebnice zkušených autorek obsahuje přehled speciálně-pedagogických termínů, všechny základní informace a zároveň seznamuje i s aktuálními problémy vědního oboru speciální pedagogika.
Kapitoly jsou zaměřeny na význam předmětu, cíle, úkoly a klasifikaci speciální pedagogiky. Další kapitoly se věnují přístupům společnosti vůči jedincům s postižením v jednotlivých historických etapách, integraci osob s postižením do společnosti či pedagogickopsychologickým poradenským službám.

Gunther Karsten
Mějte paměť jako slon
Rozsah: 152 stran
Cena: 299 Kč
ISBN: 978-80-204-3814-0
Vydavatel: Mladá fronta

Autorovi se podařilo přiblížit techniky a metody, díky kterým je učení mnohem snadnější.
Když je budete používat, nevypaří se vám nové informace z hlavy. Představuje totiž metody používané mistry světa v paměťových disciplínách, díky nimž opakovaně předvádí neskutečné výkony. Provede vás nejrůznějšími zákoutími lidské mysli a ukáže vám praktické tipy a triky.

Oldřich Čech, Pavel Douša, Martin Krbec, et al.
Traumatologie pohybového aparátu, pánve, páteře a paklouby
Rozsah: 611 stran
Cena: 1500 Kč
ISBN: 978-80-7492-266-4
Vydavatel: Galén

Obsáhlá monografie s bohatou obrazovou dokumentací poskytuje ucelený pohled na léčení jednotlivých zlomenin. Pro záměr
vytvořit moderní monografii získali editoři ke spolupráci řadu světových ortopedů a traumatologů. Jednotlivé kapitoly budoucí knihy byly v posledních letech postupně publikovány v prestižním časopise Acta Chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca a tvoří je příspěvky více než sta autorů. Editoři oslovili další české odborníky, aby hotovou publikaci doplnili o některá související témata.

Stuart McGill
Mechanika zad
Rozsah: 184 stran
Cena: 299 Kč
ISBN: 978-80-204-4350-2
Vydavatel: Mladá fronta

V knize najdete spoustu testů a cvičení, pomocí nichž můžete sami aktivně cvičit vlastní mysl. Mladí i starší čtenáři se dozvědí mnoho důležitých informací o svých slabých a silných stránkách. Na základě pochopení možností, které vaše mysl nabízí, získáte základní bod, ze kterého se můžete odrazit až k neuvěřitelnému zlepšení.

Ohodnoťte tento článek!